Valikko

Muista sähköturvallisuus kesän piha-askareissa

Tukes 5.6.2013 9.00
Tiedote

Kesällä sähköturvallisuusriskit lisääntyvät, kun sähkölaitteita käytetään pihalla ja puutarhassa sekä veden äärellä. Myös kuolemaan johtaneita sähkötapaturmia sattuu eniten kesäaikaan. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa sähkölaitteiden oikeasta käytöstä piha-askareissa ja varovaisuudesta liikuttaessa ilmajohtojen lähellä.

Kun käytät sähkölaitteita ulkona, ota virta aina maadoitetusta ulkopistorasiasta. Ulkopistorasiassa on hyvä olla vikavirtasuojakytkin, joka täydentää sulakkeen antamaa suojausta. Ulkona tulisi käyttää vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähkölaitteita, jotka ovat asianmukaisesti koteloituja ja suojattuja. Jatkojohtojen pitää olla suojamaadoitettuja ja ulkokäyttöön tarkoitettuja. Laitteet kannattaa suojata kosteudelta eikä jättää niitä ulos sateeseen.

Tarkasta pihalla ja puutarhatöissä käytettävien sähkölaitteiden toimintakunto sekä laitteeseen sähköä syöttävän pistorasian, liitäntäjohdon sekä jatkojohtojen kunto. Vikaantuneet ja kuluneet johdot aiheuttavat sähkötapaturmia, joten vialliset laitteet on korjautettava tai vaihdettava uuteen.

Sähkölaitteita ei pidä säilyttää ulkovarastossa, sillä kosteus ja kylmyys vaurioittavat laitteita. Pakkasessa kovettunut muovieristeinen johto saattaa murtua tai halkeilla taivutettaessa ja näin aiheuttaa laitteen käyttäjälle jopa hengenvaaran.

Kiinnitä sähköturvallisuuteen erityistä huomiota kun työskentelet veden äärellä, esimerkiksi venettä tai laituria korjatessa. Verkkovirtaan kiinnitettyjä sähkölaitteita ei pidä koskaan käyttää vedessä seisten. Vesi ja sähkö voivat olla tappava yhdistelmä. Akkukäyttöiset työkalut ovat ulkona turvallisempia kuin sähkökäyttöiset.

Kesämökillä ja pihapiirissä kannattaa varoa ilmajohtoja, muistuttaa Tukesin yli-insinööri Harri Westerlund.  – Pitkien esineiden, kuten onkivapojen ja tikkaiden käsittelyssä on noudatettava turvaetäisyyksiä, jotka vaihtelevat johdon jännitteestä riippuen kahdesta viiteen metriin. Kuolemaan johtaneita sähkötapaturmia on sattunut, kun onkivapa on osunut ilmajohtoon, tai tikkailla seissyt henkilö on tarttunut horjahtaessaan lähellä riippuvaan johtoon, Westerlund kertoo.

Omien viritelmien ja kytkentöjen teko sähkölaitteisiin on sekä laitonta että hengenvaarallista. Jatkojohtojen väärät kytkennät ovat aiheuttaneet jopa kuolemantapauksia. Sähköasennuksia ja sähkölaitteiden korjauksia saa tehdä vain sähköalan ammattilainen, lukuun ottamatta pieniä sähköön liittyviä toimenpiteitä, kuten lampun vaihto ym.  – Tarkista aina jännitteettömyys ja työympäristön muu sähköturvallisuus ennen kuin teet mitään sähköön liittyviä toimenpiteitä, Westerlund neuvoo.

Tukes julkaisee vuosittain tietoja sähkötapaturmista ja pitää yllä Vaurio- ja onnettomuusrekisteriä (VARO-rekisteri), johon kirjataan kaikki Tukesille ilmoitetut tapaturmat ja vaaratilanteet. Tukesille ilmoitettiin viime vuonna 95 sähkötapaturmaa, joista yksi johti kuolemaan. Suurin osa kuluttajille sattuneista sähkötapaturmista tapahtuu kotona tai töissä.

Lisätietoja:
Yli-insinööri Harri Westerlund, puhelin 029 5052 572, [email protected]

 Linkki VARO-rekisteriin

Linkki Tukesin sähköturvallisuussivulle