Kom ihåg skyddsglasögon och säkert användning av fyrverkeripjäser under veneziansk afton

Mediatiedote 29.8.2019 10.24
Pressmeddelande

Fyrverkeripjäser ingår för många i firandet av veneziansk afton som avslutar stug- och båtsäsongen. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) vill påminna om att skyddsglasögon som ett effektivt skydd mot ögonskador även under veneziansk afton som firas den sista veckoslutet i augusti. Man bör kontrollera eventuella begränsningar av användningen av fyrverkerier hos de lokala räddningsverken..

- Enligt lagen är användningen av skyddsglasögon obligatorisk för dem som skjuter fyrverkeripjäser. Tukes rekommenderar att även åskådarna använder skyddsglasögon. Fyrverkeripjäser är explosiva varor och man bör följa bruksanvisningarna noga och iaktta säkerhetsavstånden, påpekar överinspektör Nina Heikkilä på Tukes.

Användningen av fyrverkeripjäser får inte medföra fara. Lämpliga platser för raketskjutning är exempelvis åkrar, olika utomhusidrottsplaner, stora tomma parkeringsplatser och vattenområden där raketerna kan riktas bort från människor, byggnader och vägar.

- När du väljer plats för raketskjutningen, ta hänsyn till andra människor, byggnader, fordon och övrig egendom samt eventuell risk för skogsbrand. Försäkra dig även om att fyrverkeripjäsen inte kan välta omkull, m.a.o. använd en lämplig ställning för raketerna och t.ex. stenar till stöd av en fyrverkeritårta, säger Heikkilä.

Om fyrverkeripjäsen inte fungerar ska man aldrig tända den på nytt. När fyrverkeripjäsen har slutat ge ut rök ska man iaktta säkerhetsavståndet enligt bruksanvisningen och vänta i minst 10 minuter. En fyrverkeripjäs som inte fungerar ska inte kastas i soporna, utan den ska returneras till inköpsstället för förstöring.

Man bör komma ihåg att man får förvara i hemmet högst 5 kg av explosiva och pyrotekniska ämnen som finns i fyrverkerier. Mängden pyrotekniskt ämne i fyrverkeripjäsen framgår av själva pjäsen eller i dess förpackning bredvid förkortningen NEC.

Fyrverkerier får inte användas av minderåriga eller berusade personer.

Fyrverkerier orsakar varje år flera person- och egendomsskador, av vilka många skulle kunna ha undvikits genom korrekta säkerhetsrutiner.

Användning av fyrverkerier i olika regioner

Användningstillståndet för fyrverkerier under veneziansk afton varierar mellan olika områden. Vissa regionala räddningsverk har beviljat ett allmänt tillstånd för användningen av fyrverkerier under veneziaden i sitt eget område, medan andra regionala räddningsverk kräver anmälan om fyrverkerier. Man bör ta reda på det egna räddningsverkets praxis och eventuell risk för skogsbrand på förhand t.ex. på räddningsverkets webbplats.

Kontrollera hos räddningsverket på ditt eget område om användningen av fyrverkerier är tillåten i ditt område. Enligt preliminära uppgifter får fyrverkerier användas på lördagen den 31 augusti 2019 kl. 18 - 24 i följande räddningsverks områden:

 • Södra Österbotten
 • Jokilaaksot
 • Kajanaland
 • Egentliga Tavastland
 • Mellersta Österbotten
 • Uleåborg-Koillismaa
 • Birkaland
 • Österbotten
 • Norra Savolax
 • Päijänne-Tavastland
 • Satakunta
 • Egentliga Finland.

Vänligen observera de lokala begränsningarna och anvisningarna.

Mer information:

Överinspektör Nina Heikkilä, tfn 029 5052 105, [email protected]

Räddningsverkens webbplatser