Användning av växtskyddsmedel som innehåller neonikotinoider begränsas

Tukes 4.10.2013 12.48
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) begränsar användningen av fem växtskyddsmedel som innehåller neonikotinoider. Elado FS 480, som används som betmedel för oljeväxtfrön, förbjuds helt och hållet. Även Cruiser OSR, som används som betmedel för oljeväxter, förbjuds i odling av vår- och höstrybs samt vår- och höstraps.  Cruiser 350 FS förbjuds i ärtodling. Provodo-aerosol och -pinnar får i fortsättningen bara användas professionellt.

Effektmedlen i de växtskyddsmedel vars användning begränsas består av tiametoxam, klotianidin och imidakloprid som klassificeras som neonikotinoider. Neonikotinoider misstänks orsaka massdöd bland bin. Användningen av växtskyddsmedlen begränsas till en början för två år för att under denna tid noggrannare undersöka dessa effektämnens inverkan på bin. Beslutet om att begränsa användningen av växtskyddsmedel som innehåller neonikotinoider i EU-länderna fattades av EU-kommissionen, och genom sina beslut sätter Tukes nu förordningen i kraft i Finland.

Användningen av växtskyddsmedlen begränsas på följande sätt:

  • Cruiser 350 FS (effektämne tiametoxam): förbjudet i ärtodling från och med 1.12.
  • Cruiser OSR (effektämne tiametoxam): förbjudet i odling av vårrybs, höstrybs, vårraps och höstraps från och med 1.12.
  • Elado FS 480 (effektämne klotianidin): Försäljningen av produkten ska upphöra fram till 3.10.2013 och användningen senast 30.11.2013.
  • Provado-aerosol (effektämne imidakloprid): Användningen begränsas från och med 1.12. så att medlet endast får användas professionellt och inomhus.
  • Provado-pinne (effektämne imidakloprid): Efter 1.12. får medlet endast användas professionellt.

Ytterligare information:

gruppchef Kaija Kallio-Mannila, tfn 029 5052 036

e-post: [email protected]