Elektronisk tjänst för namnstämpelärenden införs

7.5.2019 12.46
Pressmeddelande

Nu är det möjligt att uträtta ärenden som gäller förvaltning av namnstämpeln för ädelmetallprodukter elektroniskt hos Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) redan i anslutning till ansökan om namnstämpel. I e-tjänsten är det möjligt att göra ansökningar och anmälningar som gäller förvaltningen av namnstämpeln och att följa med hur handläggningen framskrider. Tidigare har ärendena uträttats med formulär som undertecknats och skickats till Tukes per post.

I e-tjänsten kan du göra följande ansökningar och anmälningar på finska och svenska:

  • ansökan om namnstämpel
  • bekräftelse av registrering av namnstämpel
  • överföring av namnstämpel från ett företag till ett annat
  • ändring av kontaktuppgifter för namnstämpel
  • avslutning av registrering av namnstämpel

Tukes elektroniska tjänster finns på adressen https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv/palvelut.

Vilka uppgifter publiceras i namnstämpelregistret?

Uppgifter om en namnstämpel publiceras i Tukes namnstämpelregister. I registret publiceras själva namnstämpeln och namnstämpelns giltighets- och bekräftelseuppgifter. Om du ger ditt separata samtycke, publiceras också namnet på det företag som äger stämpeln och företagets ort i registret.

Smidigare tjänster med stark identifiering

Målet med den elektroniska tjänsten är att kunderna kan uträtta sina ärenden smidigare. Du kan enkelt aktualisera ärenden och följa med hur de framskrider. När ärendet har behandlats på Tukes får du ett meddelande om beslutet per e-post. Själva beslutet finns i e-tjänsten.

Du behöver en fungerande e-postadress för att kunna uträtta ärenden i tjänsten. Användningen av e-tjänsten förutsätter dessutom stark identifiering till exempel med bankkoder eller ett mobilcertifikat.

Tukes experter hjälper dig att använda tjänsten vid behov. Användningen av den elektroniska tjänsten påverkar tills vidare inte namnstämpelansökningarnas eller -registreringarnas priser.

En namnstämpel är en stämpel på en ädelmetallprodukt som anger vem som tillverkat eller låtit tillverka produkten eller importerat den till Finland. Alla företag som säljer ädelmetallprodukter i Finland ska, med några undantag, ha en namnstämpel.

Video: Så här använder du Tukes elektroniska tjänst (på finska) 

Mer information

överinspektör Kirsi Wiitala, [email protected], tfn 029 5052 235