Hoppa till innehåll

Nytt godkännande av glyfosat fick inte stöd av en majoritet av EU:s medlemsländer

Utgivningsdatum 13.10.2023 13.04 | Publicerad på svenska 18.10.2023 kl. 14.17
Nyhet

Den ständiga kommittén under EU-kommissionen röstade om förnyat godkännande av glyfosat i sitt möte 13.10.2023. I omröstningen uppnåddes inte majoritet för förnyat godkännande. I avsaknad av nödvändig majoritet övergår ärendet till kommissionens omprövningskommitté där högre representanter för medlemsländerna behandlar ett förnyat godkännande av glyfosat på nytt och röstar om det i sitt möte i november. I den ständiga kommitténs möte röstade Finland för förnyat godkännande av glyfosat och stödde nya begränsningar och riskhanteringsåtgärder som föreslagits för det verksamma ämnet.

Det nuvarande godkännandet av glyfosat gäller till 15.12.2023. Tillstånd för preparat som innehåller glyfosat kan vara giltiga ett år längre, dvs. till och med den 15 december 2024, under förutsättning att villkoren i tillståndet uppfylls. Tukes svarar för nationella tillstånd för växtskyddsmedel och förlänger tillståndens giltighet om förlängning har sökts.

Ett förnyat godkännandet av glyfosat grundar sig på den vetenskapliga riskbedömning av glyfosat som offentliggjordes av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) i juli 2023. Som slutsats konstaterades i den att glyfosat inte klassificeras som ett cancerframkallande verksamt ämne och att det finns säkra användningsområden för det. 

Preparatspecifika uppgifter för växtskyddsmedel kan kontrolleras i Kemidigi. Information i anslutning till förnyat godkännande av glyfosat hittar du på kommissionens webbplats och information i anslutning till riskbedömningen på EFSA:s webbplats.

Bilaga: Tukes meddelande 25.9.2022 Ett nytt tioårigt godkännande för glyfosat föreslås.

Mer information: 
Överinspektör Heli Anttila tfn 029 5052 019, nås från16 oktober
Överinspektör Sari Autio tfn 029 5052 196, nås från 16 oktober
e-postadresserna har formatet [email protected]

Tillbaka till toppen