Hyppää sisältöön

Glyfosaatille esitetään uudelleen hyväksymistä kymmeneksi vuodeksi

Julkaisuajankohta 25.9.2023 9.51
Uutinen

Euroopan komissio esittää glyfosaatille uudelleen hyväksymistä kymmeneksi vuodeksi. Uudelleen hyväksyminen perustuu glyfosaatin tieteelliseen riskinarviointiin, jonka Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) julkaisi 6.7.2023. Sen johtopäätöksenä todettiin, ettei glyfosaattia luokitella syöpävaaralliseksi tehoaineeksi ja että sille löytyy turvallisia käyttökohteita.

Komission alainen pysyvä komitea on käsitellyt glyfosaatin riskinarviointia ja uudelleen hyväksymistä heinä- ja syyskuun kokouksissaan. Seuraavaksi asiaa käsitellään 12.–13. lokakuuta, jolloin tehoaineen uudelleen hyväksymisestä äänestetään pysyvässä komiteassa. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) asiantuntijat osallistuvat Suomen edustajina pysyvään komiteaan.

Glyfosaatin nykyinen hyväksyminen on voimassa 15.12.2023 asti. Glyfosaattia sisältävien valmisteiden luvat voivat olla voimassa vuoden pidempään eli 15.12.2024 saakka nykyisillä lupaehdoilla, jos luvan ehdot täyttyvät. Tukes vastaa kasvinsuojeluaineiden kansallisista luvista ja jatkaa glyfosaattia sisältävien valmisteiden lupia, mikäli valmisteelle on haettu uusimista. 

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen sai heinäkuussa valmiiksi glyfosaatin uudelleen arvioinnin johtopäätökset, jonka mukaan glyfosaatista ei aiheudu merkittävää huolta ihmisisten ja eläinten terveydelle eikä ympäristölle. Osana glyfosaatin riskinarviointia Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) käsitteli glyfosaatin luokitusta ja vahvisti toukokuussa 2022, että glyfosaatti luokitellaan silmiä ärsyttäväksi ja vesieliöille myrkylliseksi kemikaaliksi, mutta sitä ei luokitella syöpävaaralliseksi tehoaineeksi. Glyfosaatin riskinarvioinnin tekivät yhdessä neljä jäsenmaata, Alankomaat, Ranska, Ruotsi ja Unkari, minkä jälkeen muidenkin jäsenmaiden riskinarvioitsijat osallistuivat glyfosaatin tieteellisen tutkimusaineiston vertaisarvointiin.

Tehoaineen riskinarvioinnista jäi joitakin avoimia tietopuutteita, joita käsitellään glyfosaattia sisältävien valmisteiden kansallisten hyväksymisten yhteydessä. Tarpeen mukaan valmisteille voidaan asettaa rajoituksia käytöstä aiheutuvien riskien vähentämiseksi. Glyfosaatin riskinarviointiin toimitettiin paljon myös uutta tutkimustietoa, esimerkiksi glyfosaatin vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen. Tämän aiheen käsittelyä jatketaan edelleen. Tulevaisuudessa kasvinsuojeluaineiden riskinarviointiin tullaan asettamaan tutkimusvaatimuksia luonnon monimuotoisuuden arvoimiseksi.

Kasvinsuojeluaineiden valmistekohtaiset tiedot voit tarkistaa Kemidigistä. Glyfosaatin uudelleenhyväksymiseen liittyvää tietoa löydät komission nettisivuilta  ja riskinarviointiin liittyvää tietoa EFSAn sivuilta

Tukesin tiedote 12.12.2022 Glyfosaatti sai vuoden jatkoaikaa EU-komissiossa

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Heli Anttila p. 029 5052 019
Ylitarkastaja Sari Autio p. 029 5052 196
sähköposti muotoa: [email protected]

 
Sivun alkuun