Visst motsvarar påfyllnadskopplingen på din oljebehållare dagens krav på snabbkoppling?

Tukes 15.3.2018 8.30
Pressmeddelande

Gamla klokopplingar på påfyllningsrör ska bytas ut mot snabbkopplingar med skyddslock innan sommaren 2018. Samtidigt måste man säkerställa att luftningsröret, som fungerar som tryckutjämnare i tanken vid påfyllning, inte är tilltäppt. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att oljeeldningsaggregaten är i bra skick.

I oljebehållare som installerats i egnahemshus innan år 1985 har påfyllningsrören fortfarande gamla klokopplingar. Kravet på att byta ut påfyllnadskopplingen till en snabbkoppling med skyddslock enligt standard SFS 4429 grundar sig på beslut 314/1985 om oljeeldningsaggregat som har fattats av handels- och industriministeriet.

Oljebolagen som levererar eldningsolja kräver att de påfyllnadskopplingar som installerats innan 1985 byts ut mot snabbkopplingar som motsvarar standarden innan 30.6.2018. För att undvika miljöskador kan tankbilarnas påfyllningsslangar bara kopplas in i kopplingar som motsvarar standarden.

Bytet av en påfyllnadskoppling ska göras av en installations- och servicefirma för oljeeldningsaggregat som finns registrerad hos Tukes. En firma som har behörigheterna Aolja, Colja och Polja kan utföra kopplingsbytet.

I samband med bytet bör man också be servicefirman att kontrollera att oljebehållaren har ett tillräckligt stort luftningsrör (DN 50 eller 2 "). Man måste ta bort eventuella tilltäppningar från luftningsröret, som till exempel mekaniska påfyllnadsalarm. Med hjälp av ett tillräckligt stort luftningsrör kan man undvika att oljan pressar undan luften under påfyllningen så att behållaren går sönder.

Genom lagstiftning som rör oljeeldningsaggregat och behörighetskrav för installationsfirmor försöker man undvika brand- och miljöskador. Oljebolagens krav på att byta ut påfyllnadskopplingen är lagenlig.

Mer information:

överinspektör Merja Rajamäki, tfn 029 5052 518

gruppchef Markus Kauppinen, tfn 029 5052 519

Bilagor:

Oljebolagens meddelande:Byte av gamla klokopplingar mot 2” snabbkopplingar (camlock-kopplingar) , 1.5.2017

Oljebranschens servicecentrals meddelande om underhåll av oljebehållare