Hyppää sisältöön

Onhan öljysäiliösi täyttöliitin nykyvaatimusten mukainen nokkavipuliitin?

Tukes
Julkaisuajankohta 15.3.2018 8.30
Tiedote

Öljysäiliöiden täyttöputkien vanhat sakaraliittimet tulee vaihtaa kannellisiin nokkavipuliittimiin kesään 2018 mennessä. Samalla on varmistuttava, että täytön yhteydessä säiliön paineen tasaajana toimiva ilmaputki on esteetön. Öljylämmityslaitteistojen kunto on kiinteistön omistajan vastuulla.

Vanhoja sakaraliittimiä on vielä ennen 1985 asennettujen vanhojen omakotitalojen öljysäiliön täyttöputkissa. Vaatimus täyttöliittimen vaihtamisesta standardin SFS 4429 mukaiseen kannelliseen nokkavipuliittimeen perustuu öljylämmityslaitteistoista annettuun kauppa- ja teollisuusministeriön päätökseen 314/1985.

Lämmitysöljyä toimittavat öljy-yhtiöt edellyttävät, että ennen 1985 asennettujen öljysäiliöiden täyttöliittimet vaihdetaan standardin mukaisiin nokkavipuliittimiin 30.6.2018 mennessä. Ympäristövahinkojen välttämiseksi säiliöautojen täyttöletkut voidaan liittää ainoastaan standardin mukaiseen liittimeen.

Öljysäiliön täyttöliittimen vaihtaminen tulee teettää Tukesin rekisterissä olevalla öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltoliikkeellä. Liittimen vaihdon voi suorittaa liike, jolla on pätevyytenä Aöljy, Cöljy ja Pöljy.

Samassa yhteydessä huoltoliikettä kannattaa pyytää varmistamaan, että öljysäiliössä on riittävän suuri ilmaputki (DN 50 tai 2”). Ilmaputkesta on poistettava mahdolliset esteet kuten mekaaninen täyttöhälytin. Riittävän suurella ilmaputkella vältetään, ettei öljy purista täytön aikana säiliössä olevaa ilmaa siten, että säiliö hajoaisi täytössä.

Öljylämmityslaitteistoja koskevalla lainsäädännöllä ja pätevän asennusliikkeen vaatimuksella pyritään välttämään tulipalo- ja ympäristövahinkoja. Öljy-yhtiöiden vaatimus täyttöliittimen vaihtamisesta on lainsäädännön mukainen.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Merja Rajamäki, p. 029 5052 518

ryhmäpäällikkö Markus Kauppinen, p. 029 5052 519

Liitteet:

Öljy-yhtiöiden tiedote: Vanhan sakaraliittimen vaihto 2” nokkavipuliittimeen (camlock-liittimeen), 1.5.2017 .

Öljyalan palvelukeskuksen tiedote öljysäiliön kunnossapidosta

 
Sivun alkuun