Hoppa till innehåll

På webbplatsen finns anvisningar för medborgarna om säker användning av ansiktsskydd

Utgivningsdatum 10.6.2020 16.25 | Publicerad på svenska 12.6.2020 kl. 8.27
Nyhet

På Institutet för hälsa och välfärds och Arbetshälsoinstitutets webbplatser finns anvisningar för säker användning av ansiktsskydd. På Säkerhets- och kemikalieverkets webbplats finns dessutom anvisningar för försäljning och anskaffning av ansiktsmasker.

För att förebygga coronavirusinfektioner är det primära att iaktta tillräckliga fysiska avstånd samt god hand- och hosthygien. I Finland har regeringen inte gett någon allmän rekommendation om användning av ansiktsskydd, men anser att de kan användas för att skydda andra människor på platser och i situationer där det inte är möjligt att undvika närkontakt. Sådana situationer kan uppstå till exempel i kollektivtrafiken under rusningstid.

Kirurgiska mun- och nässkydd ska fortsättningsvis reserveras för anställda inom social- och hälsovården och personer i riskgrupper.

Med beaktande av Finlands epidemiologiska situation ligger de nationella riktlinjerna för användningen av olika mun- och nässkydd, andningsskydd och ansiktsskydd i linje med Världshälsoorganisationens (WHO) nya anvisningar. 

Information om hemmagjorda ansiktsmasker
Arbetshälsoinstitutet

Användning av ansiktsmask av tyg 
Institutet för hälsa och välfärd

Information om hur man skaffar ansiktsmask
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)   

Information till företag om andningsskydd
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)  

Information om mun-nässkydd och andningsskydd
Arbetshälsoinstitutet

Smitta och skydd – coronaviruset
Institutet för hälsa och välfärd

WHO:s anvisning om användning av masker
WHO

Ytterligare information

Regeringen drog upp riktlinjer för ansiktsskydd och diskuterade gränstrafiken
Statsrådets meddelande 3.6.2020

Tillbaka till toppen