På webbplatsen finns anvisningar för medborgarna om säker användning av ansiktsskydd

10.6.2020 16.25
Nyhet

På Institutet för hälsa och välfärds och Arbetshälsoinstitutets webbplatser finns anvisningar för säker användning av ansiktsskydd. På Säkerhets- och kemikalieverkets webbplats finns dessutom anvisningar för försäljning och anskaffning av ansiktsmasker.

För att förebygga coronavirusinfektioner är det primära att iaktta tillräckliga fysiska avstånd samt god hand- och hosthygien. I Finland har regeringen inte gett någon allmän rekommendation om användning av ansiktsskydd, men anser att de kan användas för att skydda andra människor på platser och i situationer där det inte är möjligt att undvika närkontakt. Sådana situationer kan uppstå till exempel i kollektivtrafiken under rusningstid.

Kirurgiska mun- och nässkydd ska fortsättningsvis reserveras för anställda inom social- och hälsovården och personer i riskgrupper.

Med beaktande av Finlands epidemiologiska situation ligger de nationella riktlinjerna för användningen av olika mun- och nässkydd, andningsskydd och ansiktsskydd i linje med Världshälsoorganisationens (WHO) nya anvisningar. 

Information om hemmagjorda ansiktsmasker
Arbetshälsoinstitutet

Användning av ansiktsmask av tyg 
Institutet för hälsa och välfärd

Information om hur man skaffar ansiktsmask
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)   

Information till företag om andningsskydd
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)  

Information om mun-nässkydd och andningsskydd
Arbetshälsoinstitutet

Smitta och skydd – coronaviruset
Institutet för hälsa och välfärd

WHO:s anvisning om användning av masker
WHO

Ytterligare information

Regeringen drog upp riktlinjer för ansiktsskydd och diskuterade gränstrafiken
Statsrådets meddelande 3.6.2020