Nolltolerans för huvudskador i boboll – fokus på hjälmanvändning och hjälmarnas skick

Tukes 20.10.2015 8.16
Pressmeddelande

Finlands bobollsförbund rf, tillverkare av huvudskydd inom boboll, Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) samt Arbetshälsoinstitutet påminner om vikten av att använda hjälm vid bobollsmatcher och -träningar. Det är också bra att komma ihåg att man inte har nytta av en hjälm som inte är i bra skick eller ordentligt fastsatt. 

Finlands bobollsförbund rf, tillverkare av huvudskydd inom boboll, Säkerhets- och kemikaliverket (Tukes) samt Arbetshälsoinstitutet har tillsammans diskuterat säkerheten under bobollsmatcher. Man uppmärksammade saken när de bobollshjälmar som fanns på marknaden inte uppnådde de lagstiftade kraven för personlig skyddsutrustning när det gäller EG-typkontroll och CE-märkning. Senare visade dock Arbetshälsoinstitutets tester att huvudskydden var tillräckligt bra för bobollsmatcher vad gäller motståndskraft mot stötar.

Utöver hjälmarnas skyddsegenskaper har man också diskuterat användningen av hjälmarna. Bobollsförbundet har också påmint alla spelare på serienivå om vikten av att använda huvudskydd, anmodat skiljedomare att snabbt ingripa mot eventuella försummelser samt preciserat tolkningar av spelreglerna gällande detta.

– Det blev obligatoriskt att använda hjälmar i boboll år 1989. Sedan dess har spelreglerna krävt att man omedelbart reagerar på och straffar dem som inte använder huvudskydd. Nu vill vi påminna om att använda hjälmen på ett lämpligt sätt och om att alltid byta ut den mot en ny vid behov, framhåller tävlingschef Mika Helminen vid bobollsförbundet.

– Om hjälmen inte är i bra skick eller om den inte är ordentligt fastsatt, så har man inte nytta av den om det skulle ske en olycka. Skador mot huvudet är alltid allvarliga, och man måste kunna förhindra att de sker. Jag skulle önska att man per automatik skulle använda huvudskydd vid alla tillfällen, även på träningar, fortsätter Helminen.

I boboll ska slagmännen, löparna och utespelarna, förutom klockaren och lyrtagarna, använda huvudskydd.

– Risken för huvudskador i boboll är störst på den främre delen av planen och på löpsträckan mellan bo 1 och 2, då bollen kommer mot löparen lite snett bakifrån. När professionella spelare slår färdas bollen i en hastighet på 180–190 km/h. Det finns risker för ögonskador, frakturer på benen kring ansiktet, tandskador och hjärnskakningar. Även i sommar har det rapporterats i nyheterna om fall där en bobollsspelare har klarat sig trots att den fått en boll i huvudet eftersom spelaren har använt hjälm, berättar Helminen.

Tukes påminner bobollsspelarna om vikten av att följa bruksanvisningarna. Man kan använda bobollshjälmar som inskaffats tidigare tills de måste bytas ut mot en ny enligt tillverkarens anvisningar.

– Hjälmen måste bytas ut mot en ny om den har träffats av ett hårt slag.  Trots att skadan inte syns utifrån kan motståndskraften för stötar ändå ha försämrats. Dessutom kan skydd som till exempel bobollshjälmar förlora sin skyddseffektivitet med tiden och därför inte nödvändigtvis skydda tillräckligt bra. På grund av det finns det anledning att byta ut hjälmen mot en ny enligt tillverkarnas anvisningar, konstaterar produktsäkerhetsingenjör Katri Sihvola.

Det är verksamhetsutövarna, det vill säga tillverkarna, distributörerna och importörerna av produkterna, som bär ansvar för att det bara finns sådana produkter på marknaden som uppfyller kraven.

– De nuvarande hjälmtyperna uppfyller de krav som ställs på personlig skyddsutrustning – åtminstone om man tar hänsyn till hjälmens livslängd. En uppdaterad lista av de nuvarande hjälmmodellerna finns på Bobollsförbundets webbplats, http://www.pesis.fi/. Dessutom har ledningsgruppen för bobollsförbundet beslutat att endast CE-märkta hjälmar kommer att vara tillåtna under matcher från och med säsongen 2018, berättar Helminen.

Hjälmar som används i idrott, till exempel bobollshjälmar, hör till klass två vad gäller personlig skyddsutrustning. De ska uppfylla de krav som ställs på personlig skyddsutrustning och genomgå en EG-typkontroll av det anmälda organet innan de släpps ut på marknaden. Det anmälda organet utfärdar ett EG-typintyg för den skyddsutrustning som uppfyller kraven. Innan skyddsutrustningen släpps ut på marknaden ska tillverkaren utfärda en EG-försäkran om överensstämmelse och sätta fast en CE-märkning på skyddet.

När en konsument skaffar en ny hjälm finns det anledning att försäkra sig om att produkten är CE-märkt och att det finns bruksanvisningar på både finska och svenska på produkten. Bruksanvisningen ska innehålla namn, adress och ackrediteringskod på det anmälda organ som gjort typkontrollen.

Mer information:

Mika Helminen

Tävlingschef

Finlands bobollsförbund rf

040 739 1280

[email protected]

Katri Sihvola

Produktsäkerhetsingenjör

Tukes

029 5052 197

[email protected]