Smådelar får inte lossna från mjukisdjur med paljettdekorationer

25.4.2019 10.35
Pressmeddelande

Mjukisdjur med paljettdekorationer behöver vara säkra och trygga för barn i olika åldrar att leka med. Smådelar får inte lossna från mjukisdjuren.

Smådelar får inte lossna från mjukisdjuren.

Den senaste tiden har säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) fått flera frågor om mjukisdjur med paljettdekorationer och deras åldersklassificering. Tukes påminner om att mjukisdjur som man kramar och klämmer på till sin karaktär är sådana att de i regel anses lämpliga för barn yngre än 36 månader. Varningen ”inte lämplig för barn under 3 år” är därför vilseledande.

Smådelar som medför risk för kvävning får inte lossna från leksaker som är avsedda för barn under 3 år. Således får inte heller smådelar som medför risk för kvävning lossna från sådana leksaker som klassas som mjukisdjur och som har paljettdekorationer.

Europeiska kommissionen har också informerat om saken på sin webbplats, och det meddelandet har Tukes redan tidigare distribuerat till intressegrupperna.

Tukes följer med läget och genomför i början av nästa år ett övervakningsprojekt när det gäller smådelar som lossnar från leksaker avsedda för barn under 3 år. Om det behövs kommer Tukes innan det övervakningsprojektet inleds att ingripa när det gäller produkter som inte uppfyller fastställda krav och tydligt kan medföra fara för små barn.

Dessutom kan Tullen granska mjukisdjur med paljettdekorationer i sin egen leksakskontroll i samband med import samt när produktpartiet plockas upp och lagerförs.

Mer information:

Tukes: överinspektör Asta Koivisto, tfn 029 5052 187, asta.koivisto (at) tukes.fi,

Tullen: Sektionchef Arja Meriläinen, tfn 040 332 3249, arja.merilainen (at) tulli.fi

Meddelandet om mjukisdjur med paljettdekorationer finns på Europeiska kommissionens webbplats