Hoppa till innehåll

Brandvarnare testade – en modell togs bort från marknaden

Tukes
21.8.2017 8.30
Pressmeddelande

 

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har testat rökkänsligheten hos brandvarnare som finns på marknaden. Av sju testade modeller upptäcktes brister i en modell. Modellen har tagits bort från marknaden.

 Tukes testade rökkänsligheten hos olika modeller av brandvarnare på marknaden. Till testet valdes sex optiska och en joniserande brandvarnare.

Alla testexemplar av den brandvarnare som togs bort från marknaden, ElectroGEAR HS-102 / 93600, reagerade inte tillräckligt vid testbränderna, där man brände trä och bomull. Importören drog frivilligt bort produkten från marknaden. De andra testade brandvarnarna uppfyllde kraven på rökkänslighet till undersökta delar.

Testerna utfördes i testinrättningen CNPP:s laboratorium i Frankrike i enlighet med den europeiska standarden EN 14604. I testerna mätte man larmkänsligheten för olika röktyper med fyra olika testbränder, som förorsakade antingen mörk eller ljus rök beroende på det material som brändes. Varje modell testades med fyra prov.

Brandvarnare ska förnyas med 5–10 års mellanrum

I enlighet med räddningslagen är brandvarnare obligatoriska i bostadshus. Det ska finnas minst en brandvarnare för varje påbörjad 60 m2 i varje våning. En brandvarnare är en billig livförsäkring och rekommendationen är att en sådan ska finnas i varje sovrum och vid utrymningsvägar.

Tillverkarna av brandvarnare uppger att drifttiden är i genomsnitt 5–10 år. Varnaren ska förnyas senast vid den tidpunkt för byte som angetts. Tidpunkten för byte av varnare har angetts på brandvarnarens botten.

Tukes övervakar att de nya brandvarnare som saluförs överensstämmer med kraven. Som bäst pågår också en utredning där man mäter rökkänsligheten hos brandvarnare som är i slutskedet av sin drifttid eller redan har passerat den. Om resultaten av Tukes och andra parters samarbetsprojekt meddelas i början av 2018.

Brandvarnare som testades:

•                          Icas IIR-SLi (joniserande)

•                          Airam KD-133A

•                          Deltronic PS-1211

•                          ElectroGEAR HS-102

•                          Fireman 5705 230 V

•                          Housegard SA401S

•                          NordSafe HS-104

Tukes marknadsövervakningsregister  (på finska)

Pressmeddelande 21.6.2017: Undersökning av gamla brandvarnare

Mer information:

Överinspektör Karoliina Meurman, tel. 029 5052 651,

[email protected]