Räddningsmyndigheter utbildas för att bättre urskilja elbränder

Tukes 29.3.2012 15.16
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) börjar utbilda räddningsmyndigheter för att urskilja när elektricitet är antändningsorsaken till branden. Utbildningstillfällen anordnas för räddningsverken runt Finland under våren och hösten. Det finns behov för utbildningen eftersom elbränder kan antändas av ett flertal av orsaker vilket kräver specialkunnande av myndigheterna.


– I oklara fall antecknar räddningsmyndigheterna ofta el som antändningsorsak – ofta när alla andra alternativen har gåtts igenom. När man dock undersöker antändningsorsaken närmare kan man hitta någon annan faktor som orsakat branden, säger överinspektör Jukka Lepistö från Tukes.

Till exempel vid branden i Valamo kloster för ett par veckor sedan tänkte man först att det är fråga om en elbrand men efter närmare undersökningar misstänker man nu att branden har börjat från en gammal rökkanal.

En elbrand är en brand som börjar av elenergi. Elbränderna kan börja från fel i elapparater eller elinstallationer, fel eller slarvig användning av apparatger eller brist på underhåll. I elbränder i vårt land dör ca 20 personer varje år. Räddningsverken i Finland får kännedom om ca 2.500 byggnadsbränder och tillbud som förorsakats av el.

– Ju noggrannare man får reda på orsaken desto bättre kan motsvarande bränder förebyggas i framtiden. Förutsägelse är nyckelordet när man talar om hur man kan förbättra medborgares säkerhet, framhäver Lepistö.

Den första kursen "Elektricitet som antändningsorsak till brand" arrangeras för Nylands räddningsmyndigheter 3–4 april 2012. I utbildningen utnyttjas praktiska exempel på antändningsorsaker. Det har också inrättats en övningsbana på vilken kursdeltagare kan lära sig känna till elsystemet i ett småhus och hur det fungerar i praktiken.

Utbildningen anordnas i samarbete mellan Tukes och Brandskyddsfonden.

Ytterligare uppgifter:

Överinspektör Jukka Lepistö, tfn 010 6052 460

e-post: [email protected]