Hud som behandlats med plasmapenna kräver omsorgsfull eftervård av konsumenten

Mediatiedote
16.12.2019 7.30
Pressmeddelande
plasmakynällä käsitelty yläluomi ja silmäkulma

Plasmapen-behandlingar marknadsförs som ett förmånligt alternativ till ansiktslyftning. Behandlingen kan ändå ge obehagliga resultat om eftervården misslyckas. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har fått information om fall där ansiktshuden hos konsumenter har blivit inflammerad efter en plasmapen-behandling. Serviceleverantören ska ge konsumenten instruktioner för eftervård, men utförandet av själva eftervården är på konsumentens eget ansvar.

Plasmapen-behandlingar blev en av de stora skönhetstrenderna i Finland vid slutet av år 2018. Under en behandling bedövas huden och punkteras med plasmapenna. Metoden lovar att hudområdet känns fastare när det läkt efter behandlingen. Plasmapenna används på hudområdet vid ansiktet och halsen, till exempel för hängande ögonlock eller påsar under ögonen.

Tukes fördjupade sig i plasmapen-behandlingar under ett tillsynsprojekt år 2019. Under projektets gång utfördes 11 inspektionsbesök. Övervakningen hade fokus främst på stora importörer av plasmapennor som erbjuder behandlingar och utbildar personer inom skönhetsbranschen i användningen av plasmapennor. Under inspektionsbesöken utreddes bland annat vilken förhandskartläggning som görs med konsumenten på förhand och huruvida konsumenten får instruktioner för eftervård i skriftlig form. Företag som erbjuder plasmapen-behandlingar förutsätts inte göra upp ett säkerhetsdokument, och därför granskade Tukes inte några dokument.

Lagen förutsätter att serviceleverantören har tillräckliga kunskaper och färdigheter så att behandlingen är trygg för konsumenter. Företag som erbjuder behandlingar med plasmapenna är inte skyldiga att anmäla sig som serviceleverantörer. Det finns inte heller någon obligatorisk utbildning man måste avlägga.

Eftervården är på kundens ansvar

Under tillsynsprojektet kunde man konstatera att importörerna har goda kunskaper om plasmapennor och trygg användning av dem. Den största risken i anslutning till behandlingar av det här slaget verkar vara misslyckad eftervård. Tukes har fått information om fall där konsumenten rört vid det behandlade hudområdet med smutsiga händer eller t.ex. gått och badat innan huden har läkt helt och hållet, vilket har lett till inflammation i huden.

– Det är viktigt att kunden får noggranna instruktioner om eftervården. Man måste också varna kunden för möjliga konsekvenser om huden inte får läka ordentligt, konstaterar överinspektör Annina Nyholm vid Tukes.

– Utgående från de inspektionsbesök som Tukes gjort har kunderna i regel fått tillräckliga instruktioner. Efter att kunden lämnat salongen är eftervården ändå på hans eller hennes eget ansvar. Tyvärr är också hudtypen en individuell egenskap. Hos vissa personer kan huden reagera och bli inflammerad även om de följt eftervårdsinstruktionerna, säger Nyholm.

Plasmapenna används bland annat på det känsliga hudområdet runt ögonen. Tukes har inte fått in några anmälningar om olyckor i samband med plasmapen-behandlingar. Tukes är ändå medveten om ett utländskt fall där kunden fått stopp i en tårkanal då plasmaimpulsen har träffat tårkanalen och orsakat ärrvävnad. I Finland har det hänt att plasmaimpulsen varit i kontakt med huden för länge, vilket har skapat en tydlig grop i huden.

Reklam vilseleder kunderna

Det finns inga särskilda tekniska krav eller begränsningar för plasmapennor. Plasmapennor behöver inte heller inspekteras eller godkännas på förhand. Det finns skillnader mellan olika plasmapennor. Hos vissa modeller går det till exempel att justera intensiteten medan andra modeller inte har den egenskapen. Importören ska fylla kraven för importörer av elektriska anordningar.

– Här framhävs tillverkarens roll och ansvar för instruktionerna och apparatens säkerhet. Serviceleverantörens uppgift är att göra research och välja en sådan importör och en sådan anordning man litar på, säger Nyholm.

– En del av serviceleverantörerna har i reklam publicerat påståenden om att de använder plasmapennor som är godkända av Tukes. Tukes har ingen process för godkännande av plasmapennor och inte heller för andra apparater eller produkter. Om serviceleverantören påstår detta, leder serviceleverantören konsumenten vilse med reklamen, berättar Nyholm.

Mer information:

Överinspektör Annina Nyholm, tfn 029 5052 069, e-post: [email protected]