Den nordiska brandvarnardagen firas söndagen den 1 december

Tukes 29.11.2013 13.50
Pressmeddelande

Inrikeministeriets meddelande Den gemensamma nordiska temadagen påminner oss om att endast en fungerande brandvarnare alarmerar. Därför ska man varje månad testa att brandvarnaren fungerar och regelbundet byta batteri. De gamla brandvarnarna ska också bytas mot nya i enlighet med tillverkarens anvisningar.

Syftet med den gemensamma årliga temadagen är att intensifiera det nordiska samarbetet kring brandsäkerhet eftersom de utmaningar som förknippas med brandsäkerheten är likadana i alla nordiska länder. Brandsäkerheten i boende kommer i första hand när det gäller att intensifiera samarbetet och utbyta erfarenheter. I Finland, Norge och Island har brandvarnare varit obligatoriska i alla bostäder under en längre tid. I Sverige och Danmark gäller kravet på brandvarnare endast nybyggen.

I Finland uppstår det i bostadshus och fritidsbyggnader dagligen i medeltal nio bränder till vilka räddningsverket larmas. Ödesdigra bränder uppstår nästan alltid i bostadshus. När man jämför statistikerna över branddöda, har Finland representerat en låg västeuropeisk nivå.

Att brandvarnaren fungerar rätt räcker inte ensamt för att garantera att man klarar sig vid en hotande brand utan man ska också kunna och vara kapabel att lämna en brinnande bostad. Även om Brandsäkerhetsveckan officiellt slutar med brandvarnardagen, är det fortfarande möjligt att ta emot Brandsäkerhetsveckans utmaning. Man kan delta i kampanjen Egen brandövning genom att ha en egen utrymningsövning i hemmet, arbetsgemenskapen, skolan, läroinrättningen, daghemmet eller husbolaget före utgången av året.

Enligt preliminära uppgifter har det år 2013 fram till slutet av oktober omkommit 44 personer i bränder i Finland. Detta är betydligt färre än under motsvarande tidpunkt i fjol. Ungefär åtta personer per en miljon invånare har dött i bränder. Om relationstalet inte ändras är Finland i år på samma nivå som Norge med en lite bättre placering än Sverige. Att med dagens åtgärder nå Islands nivå (tre branddöda per en miljon invånare) verkar vara en omöjlig uppgift.

Närmare information om den nordiska brandvarnardagen i de olika länderna:
Finland: http://www.paloturvallisuusviikko.fi/se
Sverige: https://msb.se/aktivmotbrand
Norge: http://www.aksjonboligbrann.no
Danmark: http://www.redfarmor.dk
Island: http://www.mannvirkjastofnun.is

Ytterligare information:
Inrikesministeriets överingenjör Jaana Rajakko, tfn 071 878 8435