Hoppa till innehåll

Preciseringar till rätten att installera under kylbranschens utbildning

Utgivningsdatum 28.9.2022 13.34
Nyhet

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har blivit kontaktat om luftvärmepumpar innehållande F-gaser som installerats självständigt av installatörer som utbildar sig till kylbranschen samt om installationsarbetets kvalitet. I fortsättningen förutsätter Tukes att en installatör som utbildar sig till kylbranschen för anordningar som innehåller mindre än 3 kg köldmedium (E3) får självständigt installera luftkonditioneringsanordningar först efter att hens behörighet har registrerats i Tukes behörighetsregister.

Enligt lagstiftningen får en installatör under utbildning som leder till behörighet inom kylbranschen göra installationer, service, reparationer, nedmonteringar och tillvaratagande av köldmedium för anordningar innehållande F-gaser under övervakning av en behörig person. 

Kylanordningar innehållande mindre än 3 kg köldmedium (E3)

Installatörer under utbildning får utföra installations- och underhållsarbeten på kylanordningar endast med en behörig installatör. Installatören får arbeta självständigt först efter att installatörens behörighet har registrerats i Tukes behörighetsregister.

Kylanordningar innehållande minst 3 kg köldmedium (Y3)

På grund av det bredare innehållet i utbildningen och den längre utbildningstiden får installatörer som utbildar sig till anordningar som innehåller minst 3 kg köldmedium (Y3) självständigt göra sådana installations- och underhållsarbeten som installatören har fått utbildning för. Arbetsgivaren måste dock kontrollera att installatören har fått tillräcklig handledning. 


Mer information:
överinspektör Merja Rajamäki telefon 029 5052 518
gruppchef Markus Kauppinen telefon 029 5052 519
e-post [email protected]

Tillbaka till toppen