Risk för elstöt i uppblåsbara MSpa-bubbelpoolar

Tukes 25.8.2014 10.14
Pressmeddelande

Uppblåsbara MSpa-bubbelpoolar har förorsakat flera elstötar runt om i Europa. Åtminstone i Holland, Sverige och Norge har man rapporterat om elstötar.

Om bubbelpoolens värmeaggregat har fått sprickor eller på andra sätt skadats och vattnet får kontakt med nätspänningen kan det i värsta fall leda till elstötar. Tillsvidare har det inte skett några personskador. 

Enligt Tukes uppgifter har man till Finland importerat några MSpa-bubbelpoolar genom utländska nätbutiker. Holland har gjort en s.k. RAPEX-anmälan om risk för elstötar och drunkning i MSpa-bubbelpoolar.

Tukes undersöker situationen. Tukes uppmanar personer som köpt en MSpa-bubbelpool till försiktighet och att vid behov kontakta den försäljare som de köpt poolen av.

Mer information:

Säkerhetsingenjör Reino Rinnemaa, tfn 029 505 2143, [email protected]

Länk till den RAPEX-anmälan som gjordes i Holland

Europeiska gemenskapens RAPEX-system är ett snabbt informationssystem som grundar sig på EG:s direktiv om produktsäkerhet, och med hjälp av vilket kommissionen, medlemsländerna samt vissa andra till systemet hörande länder byter information om åtgärder rörande varor som medför risk. RAPEX-systemet gäller konsumtionsvaror som är avsedda för konsumentbruk. Medlemsländernas tillsynsmyndigheter är enligt lag skyldiga att rapportera till RAPEX-informationssystemet om farliga produkter de upptäcker på marknaden  i Finland är Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) nationell kontaktpunkt.  

http://www.tukes.fi/sv/Tjanstomraden/Produkternas-sakerhet/RAPEX-systemet-/