Bristfälliga barnvagnar och sittvagnar ute på marknaden

Mediatiedote 15.3.2019 8.48
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har låtit testa säkerheten hos barnvagnar och sittvagnar. Av de sju testade produkterna utfärdades försäljningsförbud för en vagnmodell. Dessutom utfärdades ett beslut om att tilläggsdelen till en vagn ska återkallas från konsumenterna.

Tukes skaffade sju barnvagnar och sittvagnar från fysiska butiker och webbutiker som säljer barntillbehör. I testet ingick både dyrare och mer förmånliga märken och modeller. Tukes expert valde ut proverna på ett riskbaserat sätt. Dessutom fick konsumenter delta i urvalet av de produkter som skulle testas.

 – Jag kontaktade barnvagnsentusiasternas Facebook-grupp ”Lastenvaunuhullut” och bad om tips på vagnar som kunde testas, så att testurvalet skulle omfatta populära vagnmodeller eller vagnar i vilka det har förekommit mycket problem vid användningen, berättar Anja Merenkivi, överinspektör vid Tukes.

– Dessutom valde vi att testa en vagnmodell som säljs i en svensk webbutik som är populär bland finländare. Detta trots att Tukes inte har någon behörighet utanför Finlands gränser. Saken avtalades på förhand med den svenska myndigheten Konsumentverket och utredningen för sittvagnen i fråga utfördes i samarbete med dem, fortsätter Merenkivi.

Säkerhets- och kvalitetsbrister i barnvagnar

Produkterna testades i enlighet med säkerhetsstandarden för barnvagnar i SGS:s laboratorium i England. Produkterna testades med tanke på deras mekaniska säkerhet. Också bruksanvisningarna granskades. Utöver det testades två vagnars bilstolar, men bara med tanke på säkerhetskraven för barnvagnar, inte för bilbarnstolar. I fråga om de sju produkterna som testades utfärdades försäljningsförbud för en vagnmodell, och tilläggsdelen till en vagn drogs tillbaka från marknaden. Dessutom utfärdades uppmaningar att åtgärda mindre problem i tre andra vagnmodeller.

Tukes förordnade att fottäcket i kombivagnen Milla & Måns SoHo ska återkallas från konsumenterna.  En knapp lossnade från vagnens fottäcke under testet. Den lossnade knappen utgör en kvävningsrisk. I produkten eller dess märkningar observerades inga andra brister.

Kombivagnen Kunert VIP med bilstol meddelades försäljningsförbud. Kombivagnens säkerhetssele lossnade från ryggstödet och den mjuka liggdelen saknade en mekanism som fäster liggdelen vid vagnstommen eller sittvagnen. Då finns en risk att barnet faller från vagnen eller sittvagnen och skadar sig. Produktens märkningar var också bristfälliga. Dessutom hade produkten några andra lindrigare säkerhets- och kvalitetsbrister.

Tukes utfärdade uppmaningar att åtgärda mindre mekaniska problem och brister i bruksanvisningarna i kombivagnen Mountain Buggy Swift 3.0 och sittvagnen Beemoo Race Light. Även kombivagnen Bugaboo Fox hade en bristfällig märkning i bruksanvisningen som Tukes uppmanar tillverkaren att åtgärda.

De andra produkterna som testades var sittvagnen Emmaljunga Scooter S4 och kombivagnen Britax Smile II med bilstol. I de här modellerna observerades inga sådana brister som skulle kräva korrigeringsåtgärder av Tukes.

Barnets säkerhet kommer först

Barntillbehör är en produktkategori som Tukes fäster särskild uppmärksamhet vid på grund av att barn är en utsatt användargrupp. Tukes övervakar ständigt produkter som är avsedda för barn, såsom barnvagnar. Barnvagnar och sittvagnar har också undersökts år 2014 i EU-ländernas gemensamma projekt och år 2011 i Tukes egna projekt.  

Utifrån resultaten av Tukes tillsynsprojekt gällande barnvagnar kan man dra slutsatsen att det fortfarande finns bristfälliga produkter ute på marknaden. Det är tillverkaren, importören och distributören som har ansvaret för säkerheten hos barnvagnar och sittvagnar.  Importörerna och försäljarna ansvarar för barnvagnarnas strukturella säkerhet och dessutom för att varningar och bruksanvisningar finns på svenska och finska.

– Det är alltid föräldrarna och andra vuxna som sköter om barnet som har ansvaret för att barnvagnen används på ett tryggt sätt, påminner Merenkivi.

Då man använder barnvagnar och sittvagnar ska man följa bruksanvisningarna och underhålla vagnen regelbundet. Det utgör t.ex. en säkerhetsrisk om man hänger tunga köpkassar på vagnens handtag.  https://www.youtube.com/watch?v=VMt4heR49hk Barnet ska aldrig lämnas i vagnen utan övervakning.

Mer information: Överinspektör Anja Merenkivi, tfn 029 5052 192, [email protected]

– Tukes expert på produkter för barn, Anja Merenkivi, kommunicerar på Facebook om frågor i anslutning till säkerhet och produkter för barn: Anja Merenkivi Tukes Lastenturvallisuus

Länkar:
Tukes marknadsövervakningsregister (på finska) och fliken för barntillbehör
 

Bilaga: Minneslista för dig som ska köpa barnvagn

Tänk på det här när du köper barnvagn eller sittvagn

– Kontrollera åldersgränsen och maxvikten på barnvagnen eller sittvagnen

– För vilket syfte ska vagnen användas? Tänk på:

– Ska vagnen få plats i bilen?

– Joggar du mycket?

– Lämpar sig vagnen för löpning och rullskridskoåkning?
 

Märkningar och bruksanvisningar:

– Vagnen ska vara försedd med: tillverkarens namn, märkesnamn, säkerhetsstandardens nummer EN 1888.

– Nödvändiga varningar och bruksanvisningar på finska och svenska.
 

– Kontrollera att vagnen inte har små delar som kan komma loss och utgöra kvävningsrisk eller långa snoddar som kan utgöra strypningsrisk inom barnets räckhåll.

– Testa om vagnen lätt går omkull genom att trycka ner handtaget och vicka på vagnen sidledes.
 

 Liggdelens säkerhet:

– Liggdelen får inte ha en sele.

– Tänk på om babyn får plats i vinterkläder.

–  Kontrollera höjden på liggdelens kanter.

 

En liggdel som är max 80 cm lång ska ha minst 15 cm höga kanter mätt vid mitten och en liggdel som är mer än 80 cm lång ska ha en kanthöjd på minst 18 cm mätt vid mitten.


Om du beställer vagn från webbutiker utanför EU, observera att

– de europeiska säkerhetsstandarderna kan vara annorlunda eller strängare än i det land du beställer vagnen ifrån.

– Det finns ingen ansvarig aktör i Europa som du kan returnera den farliga produkten till och kräva ersättning av.

När du beställer från ett land som ligger utanför EU är det du själv som har ansvaret.

Tänk på det här när du använder vagnen

– Om du använder en tjock skinnfäll eller en annan madrass ovanpå den som redan finns i vagnens liggdel kan det minska på liggdelens djup, vilket gör att babyn kan falla från vagnen.

– Barnvagnsmobiler som hänger tvärs över huven måste tas bort när barnet lär sig att sitta upp. Långa snoddar medför risk för strypning.

– Om du hänger tunga kassar i vagnens handtag kan barnvagnen eller sittvagnen gå omkull och barnet kan slå sig.

– Täck inte över vagnen tätt med tyg eller gasvävsduk, så att luften kan cirkulera och temperaturen i vagnen inte blir alltför hög.

Underhåll

– Förvara vagnen i ett varmt utrymme.

– Rengör hjulen och stommen regelbundet.

– Smörj fästpunkterna vid hjulen och kontrollera att bromsen fungerar.

– När du tvättar tygdelarna, följ vårdinstruktionerna.

– Vid behov för vagnen till en affär som erbjuder underhåll.

Om du är osäker på om barnvagnen eller sittvagnen är trygg, ta först kontakt med försäljaren. Om det är fråga om en allvarlig säkerhetsrisk, kontakta Tukes.