Ridlägrens arrangörer har åtgärdat brister i säkerheten

Mediatiedote 30.10.2019 8.59
Pressmeddelande
häst och ryttare

Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) övervakningsprojekt visar att de stall som ordnar ridläger har rättat till de säkerhetsbrister som tidigare uppdagats i verksamheten. Till exempel har personalens utbildning i första hjälpen uppdaterats. Lägerverksamheten är en omfattande helhet och i hanteringen av den finns ännu utrymme för förbättringar. De populäraste ridlägren sommaren 2020 bokas redan i november–december. Det gäller för föräldrarna att bekanta sig med lägerplatsen innan ett köpbeslut fattas och vara ärlig i fråga om lägerdeltagarens kompetensnivå.

Under våren och sommaren 2019 utförde Tukes totalt 36 inspektioner i det övervakningsprojekt som handlade om säkerheten på sådana stall som ordnar ridläger. Övervakningsbesök gjordes på ridstall med allt från lägerverksamhet i liten skala till erfarna företagare.

I Tukes övervakning år 2017 uppdagades stora brister i ridlägrens säkerhet. Utgående från övervakningsbesöken har stallens säkerhetsnivå i viss mån förbättrats. En del av företagarna har övergått till att ordna dagläger eftersom många ansåg att läger som pågår i en vecka är arbetsdryga.

– Det är glädjande att märka att stallen har jobbat med att förbättra säkerheten. Till exempel har föråldrade utbildningar i första hjälpen uppdaterats. Tidigare uppdagade brister har man i stort sett fått ordning på med hjälp av anvisningar och rådgivning, säger överinspektör Kielo Kestinmäki.

De stall, som har varit verksamma länge och specialiserat sig på att ordna ridläger, har så gott som utan undantag utrymmen och säkerhetspraxis i skick. Tjänsterna tillhandahålls med yrkesskicklighet och en stor del av personalen har en yrkesutbildning inom hästbranschen.

– De hade även säkerhetsdokumenten i skick. Företagarna känner till lagstiftning, dokument har sammanställts på ett professionellt sätt och dokumenten är kopplade till det praktiska arbetet, det vill säga hur man förebygger olyckor och agerar i fall olyckan är framme, säger Kestinmäki.

De som övervakar badutflykterna ska kunna agera i nödfall

De som arrangerar ridläger ska i planeringen ta hänsyn till lägerverksamhetens specialdrag och se till helheten. Övernattnings- och logiutrymmena ska vara rena och säkra. Lägerdeltagarnas kompetensnivå kan variera.

Övervakningen handlade även om att kontrollera fritidsprogrammet under lägren. Under övervakningsbesöken granskades speciellt vattensäkerheten. I huvudsak hade man på ett bra sätt sörjt för säkerheten: badutflykter gjordes till bekanta badstränder där det fanns livräddningsutrustning och flera övervakare var med på utflykterna. Utöver att tillräckligt många övervakare är på plats behöver de veta hur man agerar i nödsituationer.

På vissa läger brukar man fortfarande bada med hästar. Tukes rekommenderar att man i stället vadar med hästarna, såvida det inte är fråga om erfarna ryttare och hästar som är vana att bada.

Tukes föreslår att stallen övergår till att använda ridhjälmar som följer den nya säkerhetsstandarden som har både märkningen CE och VG1. Det här innebär att de hjälmar som lånas ut till kunderna uppdateras i enlighet med de nya kraven an efter som hjälmarna förnyas. Det är bra att i lägerbrevet påminna om att lägerdeltagarna regelbundet uppdaterar sina egna hjälmar till nya.

Granska lägrets säkerhet, ange ärligt kompetensnivån

Tukes rekommenderar att föräldrarna på förhand bekantar sig med lägerplatserna innan de fattar ett köpbeslut. Om möjligt, kan man besöka lägerplatsen på ort och ställe.

Det är viktigt att ärligt ange hurdan kompetensnivå lägerdeltagaren har. Risken för olyckor ökar om en nybörjare med tanke på sin kompetensnivå deltar på ett alltför krävande läger.

– Det är ytterst viktigt att lägerarrangören vet om barnet har speciella utmaningar, till exempel när det gäller inlärning eller hörseln. Det samma gäller allergier. Före lägret är det bra att diskutera med lägerdeltagaren om vikten av att både äta och vila tillräckligt under lägret för att orka koncentrera sig på ridning och ledarens råd, säger Kestinmäki.

Tukes tips för lägerarrangören och föräldrarna:

Turvallisesti ratsastusleirillä, video (Tryggt och säkert på ridläger, på finska)

Minneslista för ridlägerarrangören (på finska)

Tips till föräldern vid val av ridläger (på finska)

Mer information:

Överinspektör Kielo Kestinmäki, tfn 029 5052 095, e-post: [email protected]