Hoppa till innehåll

Risker vid användning av slitna cylinderbett - Nya bett konstaterades hållbara vid tester

Mediatiedote
Utgivningsdatum 27.9.2023 8.49 | Publicerad på svenska 28.9.2023 kl. 12.55
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har fått flera anmälningar om hästarnas cylinderbett som har gått sönder vid användningen. Även allvarliga risksituationer och olyckor har inträffat när betten har gått sönder. Tukes beslutade testa betten på marknaden och utreda om de har brister som äventyrar säkerheten. Enligt testerna konstaterades nya bett hållbara. Det lönar sig dock att hålla koll på bettens skick och sluta använda bett som är i dålig skick.

Tukes fick i synnerhet anmälningar om cylinderbett som gått sönder och skador på lederna på bettringarna i båda ändarna av betten. Tukes beslutade för jämförelsens skull att testa även vanliga tränsbett. Sammanlagt testades 8 metalliska cylinderbett, ett tränsbett och ett tredelat bett. Testerna omfattade inte gummibett eller bett som är tillverkade delvis av andra elastiska material. 

Egen anordning byggdes för testningen av bett 

– Det finns ingen egen teststandard eller annan etablerad testmetod för bett, så vi tog fram en ny testmetod tillsammans med testlaboratoriet (Eurofins Expert Services Oy) för testningen.  För testerna byggdes en anordning som imiterade hästens mun och käke, berättar överinspektör Jere Heikkinen från Tukes.

– Observationer som gjordes vid den undersökning som Tukes låtit utföra och den testmetod som togs fram i samband med undersökningen ger material även för ett eventuellt standardiseringsarbete i framtiden, fortsätter Heikkinen. 

Observationer och slutsatser av bettesterna

 • Alla nya bett tålde mycket stor belastning. 
 • Vid undersökningen var den belastning som mättes så stor att man inte kan åstadkomma den vid normal användning. 
 • Bettet kan dock skadas i olyckor eller andra särskilda situationer.
 • Även vid normal användning kan det uppstå trötthet i bettets konstruktion och konstruktionen kan försvagas. Det kan vara svårt att upptäcka tröttheten med blotta ögat.

– Det är mycket osannolikt att nya bett bryts ens vid kraftig användning, men exempelvis vid fall eller i övriga särskilda situationer med hästen kan bettet utsättas för en sådan belastning att bettets konstruktion kan skadas, säger Heikkinen. 

Risker förknippade med användningen av cylinderbett

Tukes utredde också slitage på begagnade bett och eventuella orsaker till att betten gått sönder. Vid granskningen av de begagnade och trasiga cylinderbetten upptäcktes att det samlas inne i cylindern sådant material, till exempel foder, salivens mineraler samt sand, som inte bör finnas där.  Detta kan bidra till att bettet går sönder snabbare. Liknande problem förekommer inte till exempel med vanliga tränsbett.

– När man använder ett cylinderbett, bör man se till att bettet rengörs noggrant. Problemet med cylinderbettet är att det är svårt att se in i cylindern och också rengöra den. Man kan även förebygga problemet genom att man inte låter hästen äta med bettet i munnen, säger överinspektör Kielo Kestinmäki vid Tukes. 

– Ett trasigt bett kan orsaka en allvarlig risksituation om bettet bryts till exempel vid en tävlingsprestation med högt tempo, fortsätter Kestinmäki.

Observationer av de begagnade cylinderbetten:

 • Gamla och slitna bett kan vara betydligt svagare än nya bett.
 • Även en liten förändring i cylinderbettets konstruktion kan tyda på slitage på bettet. Till exempel kan ledernas ökade rörelsebana eller ett glapp i cylinderleden vara ett tecken på slitaget. 
 • Ett glapp i bettringar kan antyda att bettet kommer att brytas.
 • Om det finns synliga rostspår på bettets cylinderled, bör man kontrollera bettets skick. 
 • När man använder ett cylinderbett, bör man se till att bettet rengörs noggrant. 
 • Det är svårt att se in i cylindern på cylinderbettet och rengöra den. Slipande föroreningar som leder till korrosion inne i cylindern orsakar slitage som är svårt att upptäcka.
 • En skadad led kan orsaka smärta eller skada för hästen. 


Mer information: 
Överinspektör Jere Heikkinen, tfn 029 5052 108
Överinspektör Kielo Kestinmäki, tfn 029 5052 095
e-postadresserna har formen: [email protected]

Bilaga: Foton på bett 

Bettringen har blivit skadad vid användningen (glapp i leden).

Foto 1. Bettringen har blivit skadad vid användningen (glapp i leden). Det är dags att byta bettet mot ett nytt.

Hel bettring. Leden är tätt på plats och fungerar normalt.

Foto 2: Hel bettring. Leden är tätt på plats och fungerar normalt.

Leden på cylinderbett. När leden sliter på insidan, är det mycket svårt att upptäcka skador

Foto 3. Leden på cylinderbett. När leden sliter på insidan, är det mycket svårt att upptäcka skador. 

Tillbaka till toppen