Kraven som gäller eldrivna förflyttningshjälpmedel har samlats i ett infopaket

1.7.2019 12.01
Nyhet

Elsparkcyklarna som dykt upp i flera städers gatubild har under försommaren fått mycket spaltutrymme. Också balansskotrarna har åter figurerat i rubrikerna efter nya nyheter om att de fattat eld. I Finland finns en viss ovetskap om hur fortskaffningsmedlen ska användas och hur företagen kan försäkra sig om att fortskaffningsmedlen är säkra. Myndigheterna har sammanställt ett infopaket riktat till företag som tillverkar, importerar eller säljer fortskaffningsmedlen.

Säkerhetstillsynen av olika eldrivna förflyttningshjälpmedel sköts i Finland av Transport- och kommunikationsverket Traficom och Säkerhets- och kemikalieverket Tukes. Fortskaffningsmedlens egenskaper inverkar på hur lagstiftningen och kraven på dem ska tillämpas. I år sker säkerhetstillsynen över eldrivna förflyttningshjälpmedel inom gemensamma tillsynsprojekt både i Finland och på EU-nivå.

Som en del av tillsynsprojektet i samarbete med Tullen har Tukes och Traficom sammanställt ett infopaket om kraven som ställs på olika fortskaffningsmedel. Infopaketet riktas till företag som tillverkar, importerar eller säljer fortskaffningsmedlen. Avsikten med materialet är att hjälpa företag så att de kan säkerställa att fortskaffningsmedlen är säkra och stämmer överens med kraven.

Till hjälp också för konsumenten

Infopaketet kan också vara till hjälp för konsumenter som planerar att skaffa ett eldrivet förflyttningshjälpmedel. Det lönar sig att särskilt kontrollera fortskaffningsmedlets topphastighet, eftersom ett eldrivet fordon med en hastighet som överskrider 25 km/h inte får användas i vägtrafik, om det inte är godkänt som till exempel moped. I så fall omfattas fordonet också av kraven på typgodkännande, försäkring och registrering och av körkortsbestämmelserna.

I Finland ansvarar företagen som säljer fortskaffningsmedlen för att dessa inte marknadsförs på ett vilseledande sätt. Om en konsument till exempel beställer ett fortskaffningsmedel  via en webbutik utanför EU, så är det konsumenten själv som har ansvaret.

Eventuella säkerhetsproblem som uppdagas i eldrivna fortskaffningsmedel ska meddelas till Traficom eller till Tukes.

Lagstiftning och krav som tillämpas på eldrivna förflyttningshjälpmedel

Närmare upplysningar ger:

Tukes: överinspektör Kimmo Hakala, tfn 0295052199, [email protected]

Traficom: inspektör Ossi Venetkoski, tfn 0295345369, [email protected]

Traficom: överinspektör Mika Loponen, tfn 0295345535, [email protected]

Tull: Medietjänsten tfn 0295 527 150

Information om förtullningsärenden som gäller eldrivna fordon finns på adressen www.tulli.fi.