Dödlig elolycka berodde på felaktig installation utförd av icke yrkeskunnig person

Tukes 5.12.2013 9.00
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) utredning av en elolycka i Rovaniemi 6.9.2013 där en VVS-montör miste livet är nu klar och utredningsrapporten har lagts ut på Tukes webbplats. Olyckan berodde på felaktig koppling av ett snabbkopplingsdon vid installationen av en varmvattenberedare. VVS-montören saknade den yrkeskunskap som krävdes för elinstallationer och hans arbetsgivare saknade elentreprenadrättigheter. Tukes påminner om att elinstallationer enbart får utföras av elyrkesmän.

Olyckan inträffade när två VVS-montörer höll på att installera en varmvattenberedare i ett enfamiljshus. Ingen elmontör hade tillkallats, trots att det behövdes elarbeten vid installationen av varmvattenberedaren. Den ena VVS-montören började själv koppla snabbkopplingsdonet. Uppenbarligen läste han inte monteringsanvisningen för beredaren och inte heller märkningarna på kopplingsdonet. Montören kopplade snabbkopplingsdonet fel, med följden att varmvattenberedarens stomme blev strömförande och montören fick en dödlig elstöt.

Bakgrundsfaktorer som bidrog till olyckan var försummelser och fel från arbetsgivarens sida. Arbetsgivaren hade inte instruerat och övervakat sina anställdas arbete tillräckligt. En anställd som saknade yrkeskunskap för elinstallationer kom då att utföra krävande elarbeten som borde ha utförts av en elyrkesman. Arbetsgivaren hade inte de elentreprenadrättigheter som krävs för elarbeten och hade inte heller någon ledare för elarbeten som skulle ha skött om elsäkerheten. 

I utredningsgruppens rekommendationer för att förhindra motsvarande olyckor framhålls arbetsgivarens ansvar. Arbetsgivaren ska alltid se till och övervaka att det i samband med VVS-arbeten eller andra arbeten inte utförs elarbeten, om arbetsgivaren inte har rätt att utföra sådana. Arbetsgivaren bör också ge tillräckliga instruktioner och övervaka sina anställdas agerande i fråga om elarbeten.

Tukes får fortlöpande kännedom om fall där en icke yrkeskunnig person har utfört farliga elinstallationer. Fallen registreras i Tukes Skade- och olycksregister (VARO). Vid elolyckor med dödlig utgång gör Tukes oftast en olycksutredning och resultaten läggs ut på Tukes webbplats www.tukes.fi. I Finland inträffar årligen 1 -3 elolyckor med dödlig utgång.

Läs Tukes olycksutredningsrapport: Elolycka i Rovaniemi 6.9.2013 där VVS-montör miste livet (på finska)

Mer information: Överinspektör Leila Öhman, tfn 029 5052 592, [email protected]