Valikko

Sähkökuoleman syynä ammattitaidottoman henkilön virheellinen asennus

Tukes 5.12.2013 9.00
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on saanut valmiiksi Rovaniemellä 6.9.2013 sattuneen LVI-asentajan sähkökuoleman tutkinnan ja tutkintaraportti on julkaistu Tukesin verkkosivulla. Onnettomuuden aiheutti virheellinen pistoliittimen kytkentä lämminvesivaraajan asennuksen yhteydessä.  LVI-asentajalla ei ollut sähköasennuksiin vaadittavaa ammattitaitoa eikä hänen työnantajallaan sähköurakointioikeuksia. Tukes muistuttaa, että sähköasennuksia saavat tehdä vain sähköalan ammattilaiset.


Onnettomuus sattui, kun kaksi LVI-asentajaa oli asentamassa lämminvesivaraajaa omakotitaloon.  Paikalle ei ollut kutsuttu sähköasentajaa, vaikka lämminvesivaraajan asentamiseen liittyi sähkötöitä. Toinen LVI-asentajista ryhtyi itse kytkemään pistoliitintä. Hän ei ilmeisesti tutkinut varaajan asennusohjetta eikä pistoliittimen liitinmerkintöjä. Asentaja teki pistoliittimen kytkennät virheellisesti, minkä seurauksena varaajan runko tuli jännitteiseksi ja asentaja sai kuolemaan johtaneen sähköiskun.

Onnettomuuteen vaikuttavia taustatekijöitä olivat työnantajan laiminlyönnit ja virheet. Työnantaja ei ollut ohjeistanut ja valvonut riittävästi työntekijöidensä toimintaa.  Tällöin työntekijä, jolla ei ollut sähköasennuksiin vaadittavaa ammattitaitoa teki vaativia sähkötöitä, jotka olisi kuulunut teettää sähköalan ammattilaisella. Työnantajalla ei ollut sähkötöihin tarvittavia sähköurakointioikeuksia eikä sähkötöiden johtajaa, joka olisi huolehtinut sähköturvallisuudesta.  

Tutkijaryhmän suosituksissa vastaavien onnettomuuksien ehkäisemiseksi korostetaan työnantajan vastuuta. Työnantajan on aina huolehdittava ja valvottava, ettei LVI-töiden eikä muidenkaan töiden yhteydessä tehdä sähkötöitä, jos työnantajalla ei ole niihin oikeutta. Työnantajan tulee myös ohjeistaa ja valvoa riittävästi työntekijöidensä toimintaa sähkötöiden osalta.

Tukesin tietoon tulee jatkuvasti tapauksia, joissa ammattitaidoton henkilö on tehnyt vaarallisia sähköasennuksia. Näitä tapauksia kirjataan Tukesin Vaurio- ja onnettomuusrekisteriin (VARO). Kuolemaan johtaneista sähkötapaturmista Tukes tekee useimmiten onnettomuustutkinnan, jonka tulokset julkistetaan Tukesin verkkosivuilla  www.tukes.fi. Suomessa sattuu vuosittain 1-3 kuolemaan johtanutta sähkötapaturmaa.

Lue Tukesin onnettomuustutkintaraportti: LVI-asentajan kuolemaan johtanut sähkötapaturma Rovaniemellä 6.9.2013

Lisätietoja: Ylitarkastaja Leila Öhman, puh. 029 5052 592, 
[email protected]