E-cigaretter klarade inte Tukes test

Tukes 26.3.2014 10.00
Pressmeddelande

I laddare till e-cigaretter upptäcktes många säkerhetsbrister vid Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) test. Tukes lät testa 15 e-cigarettförpackningar och på basis av testen drogs tio produkter tillbaka från marknaden. I fyra av fallen ålades importören att återkalla produkterna från konsumenterna. Vid testen undersöktes förutom elsäkerheten även om förbjudna farliga ämnen använts i laddarna, cigarettdelarna eller produkternas batterier. Tre av produkterna innehöll bly, som är förbjudet att använda i el- och elektronikapparater.

För testet köpte Tukes in e-cigarettförpackningar i fysiska butiker och på nätet. Laddarna till tio av produkterna elsäkerhetstestades enligt lågspänningsdirektivet. Förekomsten av farliga ämnen utreddes i laddarna, batterierna och i själva cigaretterna. De vätskor som medföljde i förpackningarna undersöktes inte.

– Vi beslutade att testa e-cigaretternas överensstämmelse med kraven, eftersom e-cigaretter har väckt mycket diskussion i offentligheten både i Finland och på andra håll i Europa. De dåliga resultaten från motsvarande test som utförts av europeiska kolleger upprepades även i Finland, och många brister upptäcktes, säger överinspektör Sami Karisola på Tukes.

I tio e-cigarettförpackningar medföljde en nätansluten laddare för laddning av cigaretterna. Vid testen upptäcktes så allvarliga brister i nio av laddarna att produkterna drogs tillbaka från marknaden. I fyra fall ålades importören också att återkalla produkterna från slutanvändarna.

Laddarna testades också med avseende på deras överensstämmelse med RoHS-direktivet. I laddarna till tre av produkterna upptäcktes förbjudna farliga ämnen, blyhaltigt tenn förekom i loden både i de nätanslutna laddarna och i USB-laddarnas komponenter. Enligt RoHS-direktivet är det förbjudet att använda bly i el- och elektronikapparater. Däremot klarade de testade produkternas cigarettdelar RoHS-testen och inga förbjudna farliga ämnen upptäcktes i dem.

Batteridirektivet begränsar användningen av kadmium och kvicksilver i produkter. Direktivet förutsätter också vissa märkningar och ställer krav på återvinning och insamling. I de testade e-cigarettbatterierna förekom bara små brister i märkningen.

Enligt testerna uppfyllde endast tre av de testade 15 cigarettförpackningarna kraven, och två hade bara lindriga brister som gällde märkningen. De övriga konstaterades strida mot kraven. Bristerna gällde utan undantag cigarettförpackningarnas laddare.

– Resultatet stärker Tukes uppfattning att säkerhetsbrister överlag är allmänt förekommande i laddare. I fjol testades 112 nätaggregat för laddning av eller elmatning till konsumentelektronik, och i vart tredje av dessa fall blev det nödvändigt att begränsa försäljningen av produkten på grund av säkerhetsbrister, säger Sami Karisola.

Mer information:
Sami Karisola, tfn 029 5052 024, [email protected]

RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances) (2011/65/EU)

Lågspänningsdirektivet (LVD, Low-Voltage Directive) (2006/95/EG)

Batteridirektivet (2006/66/EG

Mer information on krav som ställs på elapparater 

 
Tukes marknadsövervakningsregister (på finska)