Valikko

Sähkösavukkeita kärysi Tukesin testeissä

Tukes 26.3.2014 10.00
Tiedote

Sähkösavukkeiden latauslaitteista on löytynyt paljon turvallisuuspuutteita Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) teettämissä testeissä. Tukes testautti 15 sähkösavukepakkausta ja testausten perusteella kymmenen tuotetta poistettiin markkinoilta. Näistä neljässä tapauksessa maahantuoja velvoitettiin keräämään tuotteet pois kuluttajilta. Testeissä tutkittiin sähköturvallisuuden lisäksi kiellettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sekä latureissa, savukeosissa että tuotteiden akuissa. Kolmessa tuotteessa oli lyijyä, jonka käyttö on kiellettyä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.

Tukes hankki sähkösavukepakkauksia testaukseen myymälöistä ja verkkokaupoista. Kymmenen tuotteen latauslaitteelle tehtiin pienjännitedirektiivin mukainen sähköturvallisuustestaus. Vaarallisten aineiden esiintymistä selvitettiin latauslaitteista, akuista ja itse savukkeista. Pakkausten mukana tulleita nesteitä ei tutkittu.

– Päätimme testata sähkösavukkeiden vaatimustenmukaisuutta, koska ne ovat herättäneet paljon keskustelua julkisuudessa sekä Suomessa että muualla Euroopassa. Vastaavia testejä tehneiden eurooppalaisten kollegoiden huonot tulokset toistuivat Suomessakin, ja puutteita löytyi paljon, kertoo ylitarkastaja Sami Karisola Tukesista.

Kymmenessä sähkösavukepakkauksessa oli savukkeiden lataamiseen tarkoitettu sähköverkkoon liitettävä latauslaite. Testeissä yhdeksästä latauslaitteesta löytyi niin vakavia puutteita, että tuotteet poistettiin markkinoilta. Neljässä tapauksessa maahantuoja velvoitettiin myös keräämään tuotteet loppukäyttäjiltä.

Latauslaitteista testattiin lisäksi niiden vaatimustenmukaisuutta RoHS-direktiivin perusteella. Kolmen tuotteen latauslaitteesta löydettiin kiellettyjä vaarallisia aineita, sekä sähköverkkoon liitettävien latureiden että USB-latureiden komponenttien juotoksista löytyi lyijyllistä tinaa. Lyijyn käyttö sähkö- ja elektroniikkalaitteissa on RoHS-direktiivin mukaan kiellettyä. Testattujen tuotteiden savukeosat sen sijaan läpäisivät RoHS-testit, eikä niistä löytynyt kiellettyjä vaarallisia aineita.

Akkuja ja paristoja koskeva direktiivi rajoittaa kadmiumin ja elohopean käyttöä tuotteissa. Direktiivi edellyttää myös tiettyjä merkintöjä sekä asettaa kierrättämiseen ja keräämiseen liittyviä vaatimuksia. Testatuista sähkösavukkeiden akuista löytyi ainoastaan pieniä merkintäpuutteita.

Testatuista 15 savukepakkauksesta vain kolme oli testien perusteella vaatimustenmukaisia, ja kahdessa oli vain lieviä, merkintöihin liittyviä puutteita. Loput todettiin vaatimustenvastaisiksi. Puutteet olivat poikkeuksetta savukepakkausten latauslaitteissa.

– Tulos vahvistaa Tukesin käsitystä siitä, että latauslaitteissa on yleensäkin paljon turvallisuuspuutteita. Viime vuonna testautettiin 112 kuluttajaelektroniikan lataukseen tai sähkönsyöttöön tarkoitettua verkkolaitetta, joista joka kolmannen myyntiä jouduttiin rajoittamaan turvallisuuspuutteiden vuoksi, Sami Karisola kertoo.

Lisätietoja:
Sami Karisola, puh. 029 5052 024, [email protected]

RoHS-direktiivi (Restriction of Hazardous Substances) (2011/65/EU)

Pienjännitedirektiivi (LVD, Low-Voltage Directive) (2006/95/EY)

Paristo- ja akkudirektiivi (2006/66/EY)

Lisätietoja sähkölaitteita koskevista vaatimuksista

 Tukesin markkinavalvontarekisteri