Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utreder en explosion i släckanläggningen på Helsingfors stadsteater

6.7.2020 9.48
Nyhet

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) börjar utreda den explosion som inträffade på Helsingfors stadsteater måndagen den 29 juni. En person skadades i olyckan. Olyckan inträffade i samband med underhåll av släckanläggningen. Enligt preliminära uppgifter som Säkerhets- och kemikalieverket har fått har det inom branschen väckts en oro för att olyckor av motsvarande slag skulle kunna inträffa i samband med underhåll av anläggningar också på annat håll

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) övervakar med stöd av lagen om anordningar inom räddningsväsendet affärer som underhåller, installerar och besiktar släckanläggningar. Säkerhets- och kemikalieverket övervakar även att räddningsväsendets apparater på marknaden är förenliga med kraven.

Syftet med Säkerhets- och kemikalieverkets utredning är att kartlägga de orsaker som har lett till händelsen samt att identifiera korrigerande och förebyggande åtgärder. Målet är att motsvarande olyckor inte ska kunna inträffa någon annanstans. Säkerhets- och kemikalieverkets rekommendationer kan till exempel gälla planering, installation eller säkert underhåll av anläggningar. Rekommendationer kan även ges för utveckling av standarderna, direktiven och lagstiftningen inom branschen.

Släckanläggningar används i stor utsträckning i olika offentliga byggnader, köpcenter och sjukhus samt inom industrin. Resultaten av utredningen kan ha mer omfattande betydelse för anläggningarnas tekniska säkerhet och säkert underhåll av dem både nationellt och internationellt. Branschen har fått frågor om olyckan på stadsteatern också av aktörer i andra länder.

Säkerhets- och kemikalieverket gör utredningen i samarbete med aktörerna inom branschen samt räddnings- och arbetarskyddsmyndigheterna. Utredningen blir klar hösten 2020.

Mer information:
överinspektör Paula Porkola, tfn 029 5052 081
e-postadresser har formatet: [email protected]

Anordningar inom räddningsväsendet