Tukes selvittää Helsingin kaupunginteatterin sammutuslaitteiston räjähdystä

6.7.2020 9.48
Uutinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) alkaa selvittää Helsingin kaupunginteatterilla maanantaina 29. kesäkuuta sattunutta räjähdystä. Onnettomuudessa loukkaantui yksi henkilö. Onnettomuus tapahtui sammutuslaitteiston huollon yhteydessä. Tukesin saamien alustavien tietojen perusteella alalla on herännyt huoli siitä, että vastaavia onnettomuuksia voisi sattua laitteistojen huollon yhteydessä muuallakin.

Pelastustoimen laitelain perusteella Tukes valvoo sammutuslaitteistojen huolto- ja asennusliikkeitä sekä tarkastuslaitoksia. Tukes myös valvoo myös markkinoilla olevien pelastustoimen laitteiden vaatimustenmukaisuutta.

Tukesin selvityksen tavoitteena on kartoittaa tapahtumaan johtaneet syyt sekä tunnistaa korjaavia ja ehkäiseviä toimenpiteitä. Tavoitteena on, että vastaavia onnettomuuksia ei pääse tapahtumaan muualla. Tukesin antamat suositukset voivat liittyä esimerkiksi laitteistojen suunnitteluun, asentamiseen tai turvalliseen huoltoon. Suosituksia voidaan esittää myös alan standardien, ohjeiden ja lainsäädännön kehittämiseksi.

Sammutuslaitteistoja on laajasti käytössä erilaisissa julkisissa rakennuksissa, kauppakeskuksissa, sairaaloissa ja teollisuudessa. Selvityksen tuloksilla voi olla laajempaa merkitystä laitteistojen tekniselle turvallisuudelle ja turvalliselle huoltamiselle sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Toimialalle on tullut kyselyjä kaupunginteatterin onnettomuudesta myös muiden maiden toimijoilta.

Tukes tekee selvitystä yhteistyössä alan toimijoiden sekä pelastus- ja työsuojeluviranomaisten kanssa. Selvitys valmistuu syksyllä 2020.

Lisätietoja:
ylitarkastaja, Paula Porkola, p. 029 5052 081
sähköposti muotoa: [email protected]

Pelastustoimen laitteet