Hoppa till innehåll

Samarbetsprojekt är en del av tillsynen över elektriska produkter

10.12.2020 13.58 | Publicerad på svenska 18.12.2020 kl. 11.26
Nyhet

Flera tillsynsprojekt som riktas till vissa produktgrupper har inletts eller kommer att inledas vid sektionen för elektriska produkter vid Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Tukes utövar tillsyn över säkerheten hos elektriska produkter som finns på marknaden. Tillsynen är riskbaserad och i form av stickprov. Tukes ger inga förskottsgodkännanden, och kontrollerar inte produkter på förhand. Det är tillverkarens ansvar att se till att produkten överensstämmer med säkerhetskraven.

Utöver den egna kontinuerliga tillsynen deltar Tukes årligen i flera nationella, nordiska och europeiska samarbetsprojekt. I projekten ligger fokus vanligtvis på en viss produktgrupp, och då får man på en gång med låga kostnader ett bredare urval och en omfattande uppfattning om överensstämmelsen med krav inom en produktgrupp. 

Tillsynsprojekt som inletts eller kommer att inledas i år

  • I ett gemensamt europeiskt projekt undersöks elsäkerheten hos små köksmaskiner, till exempel miniugnar, fritöser, brödrostar och smörgåsgrillar. I projektet deltar sammanlagt 10 medlemsstater och målet är att testa sammanlagt 92 produkter.
  • Ett annat motsvarande gemensamt projekt pågår avseende skarvsladdar och kabelvindor. I projektet deltar 7 medlemsstater och avsikten är att testa sammanlagt 70 produkter.
  • I ett europeiskt samarbetsprojekt undersöks den elektromagnetiska kompatibiliteten hos mikrovågsugnar. 
  • I ett nordiskt samarbetsprojekt undersöks om LED-lampor uppfyller kraven i ekodesignförordningen. I projektet testas sammanlagt cirka 60 olika lampor.
  • I det nationella samarbetsprojektet EMC- & RoHS testas cirka 20 dekorativa armaturer och lampor.

Projekten hjälper även tillverkare

Projekten har ofta flera mål. Det första målet är att få en uppfattning om nivån på överenstämmelsen med kraven för apparater på marknaden och om vanliga brister inom produktgruppen i fråga. Om många brister uppdagas inom produktgruppen, är det utifrån riskerna motiverat att utöva mera tillsyn över produkterna även framöver. Om det å andra sidan inte framkommer många brister i överensstämmelsen med kraven, kan mindre tillsyn utövas över produktgruppen. Det andra målet för projekt är att från marknaden dra tillbaka produkter som inte överensstämmer med kraven. Detta genomförs både proaktivt och reaktivt. Proaktivt kan kännedomen hos dem som tillverkar produktgruppen i fråga om kraven och de vanliga bristerna i apparaterna ökas. Reaktivt kan rättvisa konkurrensvillkor säkerställas genom att från marknaden dra tillbaka apparater som inte överensstämmer med kraven.  

Om du vill ha ytterligare information om projektresultat, lagstiftningsändringar och övriga aktuella frågor i anknytning till elektriska produkter, kan du prenumerera på nyhetsbrevet från gruppen för elektriska produkter (Ajankohtaista sähkötuotteista) till din e-post här.  Nyhetsbrevet utkommer fyra gånger om året.

Ytterligare information:

Överinspektör Seppo Niemi, tfn 029 5052 167, [email protected]