Yhteistyöprojektit osa sähkötuotteiden valvontaa

10.12.2020 13.58
Uutinen

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) sähkötuoteryhmässä on käynnistynyt tai käynnistymässä useita tiettyihin tuoteryhmiin kohdistuvia valvontaprojekteja. Tukes valvoo markkinoilla olevien sähkölaitteiden turvallisuutta. Valvonta on riskiperusteista ja pistokokeenomaista. Tukes ei anna tuotteille ennakkohyväksyntöjä, eikä tarkasta tuotteita etukäteen. Valmistajan tehtävä on huolehtia, että tuote on turvallisuusvaatimusten mukainen.

Oman jatkuvan valvonnan lisäksi Tukes osallistuu vuosittain useisiin kansallisiin, pohjoismaisiin ja eurooppalaisiin yhteisprojekteihin. Projekteissa keskitytään yleensä tiettyyn tuoteryhmään, jolloin saadaan kerralla pienillä kustannuksilla laajempi otanta ja kattava kuva kyseessä olevan tietyn yhden tuoteryhmän vaatimustenmukaisuudesta. 

Tänä vuonna käynnistyneet ja käynnistymässä olevat valvontaprojektit

  • Eurooppalaisessa yhteisprojektissa tutkitaan pienten keittiökoneiden, kuten miniuunit, rasvankeittimet, leivänpaahtimet ja voileipägrillit, sähköturvallisuutta. Projektiin osallistuu yhteensä 10 jäsenvaltiota ja tavoite on testata yhteensä 92 tuotetta.
  • Toinen vastaavantyyppinen yhteisprojekti on menossa koskien jatkojohtoja ja kaapelikeloja. Tässä projektissa on mukana 7 jäsenmaata ja tavoitteena on testauttaa yhteensä 70 tuotetta.
  • Eurooppalaisessa yhteistyöprojektissa tutkitaan mikroaaltouunien sähkömagneettista yhteensopivuutta. 
  • Pohjoismaisessa yhteistyöprojektissa tutkitaan, täyttävätkö LED-lamput ekosuunnitteluasetuksen vaatimukset. Projektissa testataan yhteensä n. 60 erilaista lamppua.
  • Kansallisessa EMC- & RoHS-yhteisprojektissa testataan noin 20 koristevalaisinta ja -lamppua.

Projektit auttavat myös valmistajia

Projekteilla on yleensä useita tavoitteita. Ensimmäinen tavoite on saada kuva markkinoilla olevien laitteiden vaatimustenmukaisuuden tasosta ja kyseisen tuoteryhmän tyypillisistä puutteista. Jos tuoteryhmästä löytyy paljon puutteita, niitä kannattaa riskiperusteisesti valvoa enemmän myös jatkossa. Jos taas vakavia vaatimustenvastaisuuksia löytyy vähän, voidaan valvontaa tuoteryhmälle tehdä suhteessa vähemmän. Toinen prjoketien tavoitteista on poistaa markkinoilta vaatimustenvastaiset tuotteet. Tämä toteutuu sekä proaktiivisesti että reaktiivisesti. Proaktiivisesti saadaan kasvatettua ko. tuoteryhmän valmistajien tietoisuutta laitteiden vaatimuksiin ja tyypillisiin puutteisiin liittyen. Reaktiivisesti puolestaan saadaan turvattua reilut kilpailuolosuhteet poistamalla markkinoilta vaatimustenvastaiset laitteet.  

Jos haluat lisää tietoa sähkötuotteita koskevien projektien tuloksista, lainsäädäntömuutoksista ja muista ajankohtaisista asioista, voit tilata sähkötuoteryhmän uutiskirjeen (Ajankohtaista sähkötuotteista) sähköpostiin täältä.  Uutiskirje ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Seppo Niemi, p. 029 5052 167, [email protected]