Tryckbärande anordningar som besiktats vid Savon Sammutinhuolto 2005–2012 måste besiktas på nytt

Tukes 8.10.2013 14.01
Pressmeddelande

Dyk- och svetsgasflaskor samt koldioxidsläckare som besiktats vid Savon Sammutinhuolto åren 2005–2012 måste lämnas in för ny besiktning. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har upptäckt brister i besiktningarna av tryckbärande anordningar som under den tiden utfördes vid Savon Sammutinhuolto.

 På basis av Tukes övervakningsbesök och utredningar som gjorts efter besöket har besiktningarna av tryckbärande anordningar vid Savon Sammutinhuolto inte utförts på det sätt som föreskrivs i författningarna. Av denna orsak ber Tukes alla personer som har låtit besikta dyk- och svetsgasflaskor samt koldioxidsläckare vid Savon Sammutinhuolto åren 2005 – 2012 att låta besikta dem på nytt.  

Regler om besiktningsintervall och besiktningsåtgärder för dyk- och svetsgasflaskor samt koldioxidsläckare finns i kommunikationsministeriets författningar.

Besiktningsintervallet för stål- och aluminiumflaskor är 10 år. För flaskor av kompositmaterial är besiktningsintervallet 3 år. Periodisk besiktning av flaskor och släckare utförs på besiktningsställen som verkar under besiktningsorganens tillsyn.

Genom periodiska besiktningar försäkrar man sig om att flaskorna är säkra att använda. Om besiktningarna inte har utförts på det sätt som föreskrivs i författningarna kan det inte garanteras att flaskorna är säkra att använda.

Kontaktuppgifterna till Savon Sammutinhuolto Oy: Sammonkatu 4, 50130 S:t Michel, tfn: 015-368 981

 Flaskorna har Inspecta Oy:s kontrollstämpel nummer 37.

Mer information: 
Överingenjör Markus Kauppinen, tfn 029 5052 519
Överingenjör Johanna Soppela, tfn 029 5052 585
[email protected]