Valikko

Savon sammutinhuollossa 2005–2012 tarkastetut painelaitteet tarkastettava uudestaan

Tukes 8.10.2013 14.01
Tiedote

Savon sammutinhuollossa vuosina 2005–2012 tarkastetut sukellus- ja hitsauskaasupullot sekä hiilidioksidisammuttimet on vietävä uudelleen tarkastettavaksi. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on havainnut puutteita tuona aikana Savon sammutinhuollossa tehdyissä painelaitteiden tarkastuksissa.

Tukesin tekemän valvontakäynnin ja sen jälkeen tehtyjen selvitysten perusteella painelaitteiden tarkastuksia ei ole Savon sammutinhuollossa tehty säädösten mukaisesti. Tämän johdosta Tukes pyytää kaikkia henkilöitä, jotka ovat tarkastuttaneet  sukellus- ja hitsauskaasupullot sekä hiilidioksidisammuttimet Savon sammutinhuollossa vuosina 2005–2012 tarkastuttamaan ne uudestaan.  

Sukellus- ja hitsauskaasupullojen sekä hiilidioksidisammuttimien tarkastusväli ja tarkastustoimenpiteet määräytyvät liikenne- ja viestintäministeriön säädösten mukaan.

Teräs- ja alumiinipulloilla tarkastusväli on 10 vuotta. Komposiittimateriaalista valmistettujen pullojen tarkastusväli on 3 vuotta. Pullojen ja sammuttimien määräaikaistarkastukset tehdään tarkastuslaitosten valvonnassa toimivissa kaasupullojen tar­kastuspaikoissa.

Määräaikaistarkastuksilla varmistetaan, että pulloja voidaan käyttää turvallisesti. Jos tarkastuksia ei ole tehty säädösten mukaisesti, turvallista käyttöä ei voida taata.

Savon sammutinhuolto Oy:n yhteystiedot: Sammonkatu 4, 50130 Mikkeli, puh: 015-368 981 

 Lisäys 9.10:  Pulloissa on Inspecta Oy:n tarkastusleima numero 37.

Lisätietoja:
Yli-insinööri Markus Kauppinen,  puh. 029 5052 519
Ylitarkastaja Johanna Soppela, puh. 029 5052 585
sähköpostit: [email protected]