Hoppa till innehåll

Strandövervakning skulle rädda många liv

Utgivningsdatum 12.7.2023 9.08 | Publicerad på svenska 19.7.2023 kl. 7.57
Nyhet

Den här sommaren har redan sammanlagt fyra personer drunknat vid badstränder som konsumenterna använder och flera tillbud har förekommit. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) är oroat över att strandövervakning fortfarande inte har ordnats på alla livligt frekventerade badstränder med hög risk.

En solig sommardag på badstranden. Strandvakterna märker att barnens simleksak förs ut av landvinden. Barnens pappa vadar ut efter leksaken och lämnar barnen obevakade. Strandvakten tar en räddningsbräda, springer ut i vattnet, börjar paddla mot pappan och uppmanar honom att återvända till stranden. Strandvakten hämtar den förrymda leksaken och ger den till pappan.

Strandvakterna agerade föredömligt i situationen. Utan strandvakterna kunde situationen ha slutat annorlunda. Pappan kunde ha varit tvungen att simma efter den förrymda strandleksaken länge och tröttat ut sig. Samtidigt skulle barnen ha varit utan tillsyn. Utan strandvakterna skulle ingen ha uppmärksammat situationen. Strandvakterna utför ett viktigt förebyggande arbete på stranden genom att ingripa i olika situationer.

Tukes vill ha fler strandvakter på badstränderna

Det finns cirka 2 000 badstränder i Finland, men bara omkring 100 stränder har strandvakt. Varje år drunknar i Finland omkring 150 personer och drunkningar och tillbud sker också vid de allmänna badstränderna.

– Redan nu kan man konstatera att strandvakterna i sommar har räddat många människoliv genom förebyggande åtgärder eller genom att ytterligare hjälp vid behov snabbt har fåtts på plats, säger överinspektör Anne Hiltunen vid Tukes. 

Tukes oroas över att det i alla kommuner inte finns ens en övervakad badstrand och att även populära stränder kan sakna strandvakt.

– Vi är fortfarande alltför obekymrade om vattensäkerheten i detta tusen sjöars land, och många drunkningar skulle kunna förebyggas med rätt inställning till vattensäkerhet, säger Hiltunen.

Huvuduppgiften för strandvakten är att se till att ingen behöver räddas ur vattnet. Merparten av strandräddarnas arbete är förebyggande säkerhetsarbete. En strandvakt har till uppgift att säkerställa att det på stranden råder trygga förhållanden för alla att simma samt att vid behov ingripa i störande eller farligt beteende på stranden. 

Badstränder omfattas av konsumentsäkerhetslagen (920/2011) enligt vilken tjänsteleverantören ska säkerställa tjänstens kundsäkerhet. Anordnande av strandövervakning på populära högriskstränder är en del av den lagstadgade omsorgsplikten för den som upprätthåller stranden. 

Tukes strandövervakningsverktyg som hjälp vid bedömningen av behovet av strandövervakning vid badstränder

Tukes har tagit fram ett strandövervakningsverktyg som hjälpmedel för att bedöma behovet av strandövervakning vid allmänna badstränder.

–  Badstränder omfattas av konsumentsäkerhetslagen (920/2011) enligt vilken tjänsteleverantören ska säkerställa tjänstens kundsäkerhet. Med hjälp av strandövervakningsverktyget kan kommunerna självständigt bedöma behovet av övervakning av sina badstränder, säger Hiltunen.

När det till exempel sker en olycka på badstranden har Tukes som mål att reda ut hur tjänsteleverantören har följt konsumentsäkerhetslagen. Dessutom utreder Tukes vilka åtgärder tjänsteleverantören har vidtagit för att förhindra motsvarande olyckor i framtiden. 

Hiltunen påminner om att tjänsteleverantören alltid ska göra en anmälan till Tukes om det till exempel sker en drunkning eller ett allvarligt tillbud på badstranden. 

Ta del av Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbunds Hukkumattomuudenlupaus-kampanj (Löfte om att inte drunkna) Hukkumattomuudenlupaus - Viisaasti vesillä (viisaastivesilla.fi)

Mer information:
Anne Hiltunen, överinspektör, tfn 029 5052 209, [email protected]

Tillbaka till toppen