Skyddsglasögon och försiktighet minskar riskerna vid fyrverkerier

Tukes 29.12.2011 9.18
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner nyårsfirarna om riskerna med fyrverkerier. Fyrverkeripjäser är explosiva varor som kräver att man handskas försiktigt med dem och följer instruktionerna. Skyddsglasögon är ett lagstadgat krav för alla som avfyrar fyrverkeripjäser och rekommenderas även för åskådarna. Det är förbjudet att överlåta fyrverkeripjäser av alla slag till minderåriga.

Lagstiftningen om fyrverkeripjäser har skärpts de senaste åren. Den tillåtna avfyrningstiden har förkortats och produktsortimentet har ändrats så att de fyrverkeripjäser som orsakat mest skador inte längre finns på marknaden. Kvalitetskontrollen av fyrverkeripjäser har också effektiverats. Överingenjör Timo Kukkola på Tukes säger att det i handeln trots all testning och kvalitetskontroll ändå kan förekomma produkter som inte fungerar korrekt.

– Utgångspunkten är att fyrverkeripjäser inte är säkra produkter utan explosiva varor som man ska handskas ytterst försiktigt och omsorgsfullt med. Man kan säga att det inte finns några säkra fyrverkeripjäser, utan de är alltid förbundna med risker, säger Kukkola.


Kukkola påminner alla föräldrar om att fyrverkeripjäser bara är tillåtna för myndiga personer. Även smatterband (papater) och tomtebloss räknas som fyrverkeripjäser. Knallskott till knallpistoler omfattas däremot av leksaksdirektivet, och för dem är den undre åldersgränsen 12 år.  

Den som använder fyrverkeripjäser är alltid ansvarig för sitt agerande och föräldrarna är ansvariga för att fyrverkeripjäser inte kommer i händerna på barn. Att sälja eller överlåta fyrverkeripjäser till minderåriga är ett sprängämnesbrott. Polisen kan beslagta fyrverkeripjäser av minderåriga och den som överlåtit en fyrverkeripjäs till en minderårig kan dömas till böter, säger Kukkola.

Fyrverkeripjäser får avfyras under nyårsnatten klockan 18–02. Många städer har även i år förbjudit användningen av fyrverkeripjäser i centrumområdena eller andra områden där fyrverkeripjäser kan medföra särskild fara.

– Avfyrningsplatsen ska väljas med eftertanke och fyrverkeripjäserna ska stagas upp omsorgsfullt t.ex. med hjälp av en lämplig avfyrningsramp och beroende på vädersituationen med snö eller sand. Vid svåra väderförhållanden, t.ex. blåst och regn, måste man vara extra försiktig när man använder fyrverkeripjäser.

Skyddsglasögon förhindrar de svåraste ögonskadorna 

Skärpningen av fyrverkeribestämmelserna märks tydligast i att räddningsväsendet haft färre utryckningar, eftersom antalet bränder som orsakats av fyrverkeripjäser minskat märkbart under de två senaste åren. Förra årsskiftet inträffade sammanlagt 69 bränder, vilket är omkring en fjärdedel jämfört med toppåret, dvs. årsskiftet 2008 - 2009, då det totala antalet bränder var 236.

Antalet ögonskador har också minskat under de två senaste åren. Enligt Finlands Ögonläkarförenings statistik inträffade förra årsskiftet 27 och årsskiftet innan 24 ögonskador som krävde vård. Statistiken visar att de flesta skadorna och i praktiken alla de allvarligaste ögonskadorna skulle kunna undvikas om alla som deltar i fyrverkerier använder skyddsglasögon.

En del av de skador som orsakas av fyrverkeripjäser drabbar åskådare som själva inte ens har avfyrat pjäserna. T.ex. i fjol hade sju av dem som vårdades för en ögonskada bara varit med som åskådare till fyrverkerier. Tukes rekommenderar därför skyddsglasögon även för publiken.

Mer information

Överingenjör Timo Kukkola, tfn 010 6052 358, [email protected]

Tukes webbsidor om säkra fyrverkerier (på finska)

Tukes anvisningar för fyrverkerier (på finska)

Räddningsväsendets förteckning över begränsningar i användningen av fyrverkeripjäser i olika kommuner (på finska)