Valikko

Suojalasit ja varovaisuus vähentävät ilotulituksen riskejä

Tukes 29.12.2011 9.18
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa uudenvuoden juhlijoita ilotulitteiden käyttöön liittyvistä vaaroista. Ilotulitteet ovat räjähteitä, joita tulee käsitellä varovaisesti ja käyttöohjeiden mukaisesti. Suojalasit ovat lain mukaan pakolliset ilotulitteiden ampujille ja suositeltavat myös katsojille. Kaikkien ilotulitteiden luovuttaminen alaikäisille on kielletty.

Ilotulitteisiin liittyvää lainsäädäntöä on tiukennettu viime vuosina. Sallittua käyttöaikaa on lyhennetty ja tuotevalikoimaa on muutettu niin, että eniten vahinkoja aiheuttaneet ilotulitteet on poistettu. Myös ilotulitteiden laadunvalvontaa on tehostettu. Tukesin yli-insinööri Timo Kukkola sanoo, että testaamisesta ja laadunvalvonnasta huolimatta myytävien tuotteiden joukosta voi löytyä tuotteita, jotka eivät toimi oikein.

– Ilotulitteet eivät ole lähtökohtaisesti turvallisia tuotteita, vaan räjähteitä, joita tulee käsitellä erityisen varovaisesti ja huolellisesti. Voidaan sanoa, ettei turvallista ilotulitetta ole olemassa, vaan niiden käyttöön liittyy aina riskejä, Kukkola sanoo.

Kukkola muistuttaa vanhempia siitä, että ilotulitteet ovat sallittuja vain täysi-ikäisille. Ilotulitteisiin luetaan myös papatit ja tähtisadetikut. Nallipyssin nallit puolestaan kuuluvat leludirektiivin piiriin, ja niillä ikäraja saa olla 12 vuotta.

– Ilotulitteen käyttäjä on aina vastuussa toiminnastaan ja vanhemmilla on vastuu siitä, etteivät ilotulitteet päädy lasten käsiin. Ilotulitteiden myyminen tai luovuttaminen alaikäiselle on räjähderikos. Poliisi voi takavarikoida ilotulitteet alaikäisiltä ja tulitteen alaikäiselle luovuttanut voidaan tuomita sakkoihin, Kukkola kertoo.

Ilotulitteita saa ampua uudenvuodenyönä kello 18–02. Monet kaupungit ovat tänäkin vuonna kieltäneet ilotulitteiden käytön keskusta-alueilla tai muilla sellaisilla alueilla, missä ilotulitteet voivat aiheuttaa erityistä vaaraa.

– Ampumapaikka on valittava huolellisesti, ja ilotulitteet on tuettava huolellisesti esimerkiksi sopivan telineen, ja säätilanteen mukaisesti lumen tai hiekan avulla. Vaikeat sääolosuhteet, kuten tuuli ja sade, vaativat ilotulitteiden käyttäjiltä erityistä varovaisuutta.

Suojalasit ehkäisevät pahimmat silmävammat

Tiukentuneet ilotulitesäädökset ovat näkyneet selkeimmin pelastustoimen hälytystehtävien vähenemisenä, sillä kahden viime vuoden aikana ilotulitteista aiheutuneiden tulipalojen määrä on vähentynyt merkittävästi. Viime vuodenvaihteessa sattui yhteensä 69 tulipaloa, mikä on noin neljäsosa huippuvuodesta eli vuodenvaihteesta 2008–2009, jolloin tulipalojen kokonaismäärä oli 236.

Parin viime vuoden aikana myös silmävammojen kokonaismäärä on vähentynyt.  Viime vuodenvaihteessa sattui Suomen Silmälääkäriyhdistyksen tilastojen mukaan yhteensä 27 ja sitä edellisenä vuonna 24 hoitoa vaatinutta silmävammaa. Tilastot osoittavat, että valtaosa vammoista ja käytännössä kaikki vakavimmat silmävammat voitaisiin välttää, jos kaikki ilotulitukseen osallistuvat käyttäisivät suojalaseja.

Osa ilotulitteiden aiheuttamista vammoista sattuu ilotulitusten katsojille, jotka eivät itse ole edes ampuneet ilotulitteita.  Esimerkiksi viime vuonna seitsemän silmävamman takia hoidossa olleista oli ollut vain katselemassa ilotulitusta. Tukes suositteleekin suojalaseja myös yleisölle.

Lisätietoja: 

Yli-insinööri Timo Kukkola, puh. 010 6052 358, [email protected]

Tukesin ilotuliteturvallisuussivusto

Tukesin opas Ilotulitteet 

Pelastustoimen kokoama luettelo ilotulitteiden käytön rajoituksista eri kunnissa