I år redan två dödsfall på grund av elstöt från luftledningar

Tukes 19.9.2017 9.30
Pressmeddelande

 

I år har redan två personer dött av en elstöt när de arbetat i närheten av luftledningar. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att det inte alltid behövs fysisk kontakt med ledningar, eftersom elen kan hoppa från ledningen till exempelvis en arbetsmaskin eller lyftkran. Det gäller att beakta den fara som luftledningar orsakar i byggarbetsplatsernas säkerhetsplanering och när man arbetar i närheten av luftledningar. 

En tankbils uppresta tank orsakade en ljusbåge

Slamsugningsbilens förare hade rest upp bilens tank under en storspänningsledning för att lossa sanden i bilen. Då orsakade tanken en ljusbåge och föraren fick en kraftig elstöt. Föraren fördes med ambulans till sjukhus där han senare avled.

Kranvajer orsakade ljusbåge

På ett lagerfält i anslutning till en elementfabrik lyfte två män element i närheten av luftledningar. När kranens vajer vidrörde eller kom för nära luftledningarna uppstod en ljusbåge, och den ena mannen fick en elstöt via vajern och armeringen i elementen. Han dog senare på sjukhus.

Hur kan man förebygga luftledningsolyckor?  

–  Det väsentliga är att förstå att man kan få en elstöt även om man inte vidrör luftledningar, berättar överinspektör Leila Öhman från Tukes. Därför gäller det att beakta risken för ljusbågar och elstötar redan i säkerhetsplaneringen av byggarbetsplatser och när man arbetar i närheten av luftledningar.

Med hjälp av följande anvisningar kan man minska riskerna för luftledningsolyckor:

  • Utred alltid på förhand om det finns luftledningar i närheten av arbetsområdet.
  • Placera lager och lastningsställen på ett tillräckligt avstånd från luftledningar.
  • Iaktta skyddsavstånden.
  • Instruera alla anställda, i synnerhet förare av arbetsmaskiner.

Ta del av anvisningarna på Tukes webbplats 

Ytterligare information om hur man arbetar säkert i närheten av luftledningar och om skyddsavstånd samt agerande i olyckor finns i guiden Känn till säkerhetsriskerna innan du agerar i närheten av elnätet  och på Tukes webbplats.

Olycksfall beskrivs på Tukes webbplats .

Ytterligare information:

överinspektör Leila Öhman, tfn 029 5052 592
överinspektör Ville Huurinainen, tfn 029 5052 111
[email protected]