Kontrollera din kolmonoxidvarnare – en del av varnarna opålitliga i Tukes tester

Tukes 2.6.2014 10.58
Pressmeddelande

Vid de tester som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) låtit utföra på kolmonoxidvarnare har man upptäckt brister. Av de sex produkttyper som Tukes låtit testa reagerade fyra för långsamt eller inte alls på kolmonoxid. En varnare reagerade åter alltför snabbt. Tukes rekommenderar att man kontrollerar de kolmonoxidvarnare som finns i hemmen och byter ut de modeller som konstaterats vara opålitliga mot nya. Det är också bra att kontrollera åldern på apparaten: en kolmonoxidvarnare föråldras på 3–5 år.

 Tre av de testade kolmonoxidvarnarna belades i maj med säljförbud och den produkt som hade de allvarligaste bristerna har importören på frivillig väg samlat tillbaka från konsumenterna. Representanten för den kolmonoxidvarnare som varnade för snabbt fick i ärendet en tillsägelse.

Säljförbudet innebär att produkttypen dras bort från marknaden och gäller följande produkter:

- Nordic CO-868, tillverkad 2011 eller tidigare

- Kotivahti CN 1221

- Housegard604011/CA105S , tillverkad 2012 eller tidigare

Dessutom har importören i mars 2014 dragit tillbaka produkten Nexa JB-CO1.

Köpmännen svarar för att de kolmonoxidvarnare som satts i säljförbud dras bort från hyllorna. På kolmonoxidvarnare som finns hemma står typuppgifterna på själva apparaten.

– Det är viktigt att var och en kontrollerar den kolmonoxidvarnare som de har hemma och tar ur bruk de ovan nämnda apparaterna, rekommenderar överingenjör  Heikki Viitala vid Tukes.

Kolmonoxidvarnare har kort livstid

Samtidigt ska man kontrollera åldern på kolmonoxidvarnaren: eftersom kolmonoxidvarnare har elektrokemiska sensorer är de apparater med en exceptionellt kort livstid.

– Tillverkarna uppger att en kolmonoxidvarnare i allmänhet borde bytas ut mot en ny då den är 3–5 år gammal. Rekommendationen framgår av själva produkten och dess bruksanvisning. Tyvärr har endast på några få produkter direkt angetts det datum då man rekommenderar ett byte, säger Viitala.

Ägarna ska inte själva börja testa om deras kolmonoxidvarnare fungerar. Kolmonoxidvarnarens rätta reaktionssnabbhet beror på kolmonoxidhalten i omgivningen och ett testförsök kan vara livsfarligt.

Tukes lät utföra testerna av kolmonoxidvarnarna hos VTT Expert Services Oy. Vid testerna jämfördes kolmonoxidvarnarnas reaktionstid vid olika kolmonoxidhalter och att de uppfyller tidskraven enligt den europeiska standarden EN 50291-1.

Mer information:

Produktsäkerhetsingenjör Katri Sihvola, tfn 029 5052 197

Överingenjör  Heikki Viitala, tfn  029 5052 591

[email protected]