Tejpa batterierna och återvinn tryggt

Tukes 27.3.2014 9.01
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), Recser Ab och Räddningsbranschens centralorganisation i Finland SPEK påminner om att ovarsam förvaring av gamla batterier alltid medför risk för brand. Under förra året och i år har bränder uppkommit genom att kortslutning i batteriernas poler har hettat upp batterierna och till slut tänt eld på insamlingslådan. Det är lätt att förhindra kortslutning genom att tejpa gamla batterier innan de läggas i lådan.

Gamla batterier kan innehålla laddning länge efter att de är 'slut' och det kan orsaka kortslutning och upphettning av batterierna. Även om risken för överhettning är liten, kan följden i värsta fall vara en storbrand.

Det är lätt att förhindra brandfara genom att tejpa för polerna på gamla batterier innan de förs till återvinning. Poler som inte tejpats för kan orsaka kortslutning, vilket i sin tur leder till upphettning. Batterier som skyddats med tejp kan man tryggt förvara hemma och föra i större mängder till en insamlingslåda  i någon affär.

Alla affärer som säljer batterier tar emot använda batterier och ackumulatorer.

Återvinning av batterier minskar belastningen på miljön

Alla batterier innehåller ämnen som är farliga eller skadliga för miljön. Vederbörlig återvinning och hantering minskar belastningen på miljön och möjliggör återanvändning av råvarorna.

I hemmet finns många apparater som drivs med batterier eller batteriliknande ackumulatorer. Vissa apparater, t.ex. klockor, har batterier som räcker i flera år. Batterier i leksaker kan ha en användningstid på endast ett par dagar.  För vissa apparater rekommenderas att man byter batterier med jämna mellanrum, exempelvis en gång om året.

>> Se en video om tejpning av batterier

Mer information:

Tukes:
Överinspektör Marika Keskinen, tfn 0295052 680
E-post: [email protected]

Recser Ab (riksomfattande insamlingsnätverk för batterier och återvinning av batterier för avtalsföretag)

Verkställande direktör Liisa-Marie Santakoski, tfn 010 249 1704
[email protected]