Hoppa till innehåll

Vågar på gårds- och torgförsäljning kontrolleras igen i sommar

Tukes
8.5.2014 8.00
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och regionförvaltningsverken kontrollerar också inkommande sommar effektiviserat säsongförsäljares vågar och definitionen på innehållet i förpackningar. Tillförlitligheten hos vågar och mått kontrolleras på gårdsförsäljning och torg runt om i Finland under maj–september.

Tillsynen av säsong- och gårdsförsäljningen utgör en normal del av Tukes årliga övervakning och samtidigt kontrollerar regionförvaltningsverken prismärkningar på produkterna. Tillsynsbesök görs på gårdsförsäljning och torg samt ställen där produkter förmedlas och förädlas.

I Finland svarar näringsidkarna för att de vågar som de använder är tillförlitliga. När exempelvis priset på grönsaker fastställs utgående från vikten, ska vid vägningen användas en sådan våg som avses i lagen om mätinstrument, inte exempelvis en vanlig köksvåg. En verifierad våg ska användas också, då man kontrollerar den mängd innehåll som finns i en förpackad produkt.

En våg ska verifieras med jämna mellanrum, så att den fungerar tillförlitligt: verifieringen utförs av ett av Tukes godkänt besiktningsorgan. Verifieringen märks ut på vågen. I allmänhet finns på vågen också besiktningsorganets infodekal, som anger före vilket datum vågen nästa gång ska verifieras.

Bild 1: Märkning som visar att vågen överensstämmer med kraven Bild 2: Verifikationsmärke. Denna verifikation har gjorts i januari 2012.

En fjärdedel av vågarna har brister

Vid tillsynsbesöken kontrolleras att vågarna har märkningar som överensstämmer med kraven och att verifikationen är i kraft.

Typiska problem med vågar är att de saknar regelbundna verifikationer eller att de inte överhuvud taget kan verifieras, exempelvis en vanlig köksvåg. Försummelser kan leda till att apparaterna beläggs med användningsförbud.

– Då man inom den normala handeln upptäcker brister hos cirka åtta procent av vågarna, så har man inom småindustrin upptäckt brister hos en fjärdedel av vågarna, säger säkerhetsingenjör Reino Rinnemaa från Tukes. 

 Mer information:

Säkerhetsingenjör Reino Rinnemaa, tfn 029 505 2143
Överinspektör Sari Hemminki, tfn 029 505 2244
[email protected]