Vågar på gårds- och torgförsäljning kontrolleras effektiviserat i år

Mediatiedote 6.6.2019 8.58
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och regionförvaltningsverken kontrollerar effektiviserat tillförlitligheten hos säsongförsäljares vågar och mått på gårdsförsäljning och torg runt om i Finland under maj–september.

Kontrollen av mätningar på säsong- och gårdsförsäljning utgör en del av Tukes och regionförvaltningsverken årliga övervakning. Samtidigt kontrollerar regionförvaltningsverken produkternas prismärkningar. Tillsynsbesök görs på gårdsförsäljning och torg samt ställen där produkter förmedlas och förädlas.

Näringsidkarna svarar för att de vågar som de använder är tillförlitliga. När exempelvis priset på grönsaker fastställs utgående från vikten, ska vid vägningen användas en sådan våg som avses i lagen om mätinstrument, inte exempelvis en vanlig köksvåg. En verifierad våg ska användas också då man kontrollerar den mängd innehåll som finns i en förpackad produkt.

En våg ska verifieras vart tredje år, så att den fungerar tillförlitligt. Verifieringen utförs av ett av Tukes godkänt besiktningsorgan. Verifieringen märks ut på vågen. I allmänhet finns också besiktningsorganets infodekal på vågen, som anger före vilket datum vågen ska verifieras nästa gång.

Den föregående tillsynskampanjen i säsongsförsäljning genomfördes 2014. Då kontrollerades ca 560 objekt, varav nästan hälften fick anmärkningar. Det vanligaste missförhållandet var att vågens verifiering hade gått ut.

Vid tillsynsbesöken har regionförvaltningsverken också kontrollerat prismärkningarna. Den vanligaste bristen var att enhetspriset, dvs. exempelvis kilo- eller literpriset, inte hade märkts ut.

Mer information:

Överinspektör Reino Rinnemaa, tfn 029 505 2143
Överinspektör Sari Hemminki, tfn 029 505 2244
[email protected]

Mittauslaitteet