Beställde du en sommarskjorta men fick utslag istället?

Mediatiedote 16.7.2018 11.22
Pressmeddelande
#turvallisuustehtävä i Björneborg.

Låt inte ett billigt pris grumla ditt omdöme, utan tänk efter först. När man beställer produkter på nätet ska man först bekanta sig med den information som finns om produkten och med nätbutiken, påminner Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

Konsumenten har rätt att utgå från att produkterna är ofarliga. Myndigheterna, som t.ex. Tukes, granskar inte produkterna på förhand utan det är importören, tillverkaren och försäljaren som svarar för produktens säkerhet. 

- Vid handel på nätet bör konsumenten vara särskilt noggrann, eftersom man inte på samma sätt kan bekanta sig med produkten som i en vanlig butik. Tukes och Sveriges Elsäkerhetsverk har upptäckt mycket säkerhetsbrister t.ex. i de USB-laddare som säljs på nätet, berättar direktören för Tukes produktavdelning Tuiri Kerttula.

Inom EU måste produkterna på marknaden uppfylla kraven i EU-lagstiftningen och den nationella lagstiftningen, i Finland måste de uppfylla Finlands lagstiftning. Om nätbutiken är finskspråkig måste de produkter som säljs uppfylla kraven i Finlands lagstiftning. I Finland övervakar Tukes flera produkters säkerhet.

Kom ihåg detta när du beställer på nätet

  • Se efter vem du köper av. Säkerställ att du vet vem du ska kontakta vid en eventuell problemsituation.
  • Kontrollera vilken information och hur mycket information som ges om produkten. Till exempel för elektriska installationer bör följande framgå: uppgifter om tillverkaren och produktens lämplighet i Finland. Granska eventuella varningar och åldersmärkningar för leksaker.
  • Om produkten har konstaterats vara farlig, köp den inte. Du kan kontrollera vilka produkter som konstaterats vara farliga och strida mot lagstiftningens krav på listorna i EU-kommissionens larmsystem för farliga produkter eller Tukes marknadsövervakningsregister.
  • Läs bruksanvisningen och varningsmärkningarna. Ta reda på hur man använder produkten på ett säkert sätt.

Näthandeln lyfts fram under Finlandsarenan i Björneborg 16.–20.7.

I köpcentret Puuvilla i Björneborg ordnas 19.7. kl 13–14 ett evenemang där två lag tävlar under rubriken #turvallisuustehtävä:  är säkerhetskompetenserna hemma och på arbetsplatsen tillräckliga? I det ena laget tävlar utvecklingschef Lotta Backlund (kapten), Stora Ensos ekonomidirektör och landschef i Finland Seppo Parvi samt sakkunnig inom yrkesutbildning Jasmina Khabbal. I det andra laget är det journalist Riku Rantala (kapten), Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen och Marthaförbundets generalsekreterare samt chefredaktör Marianne Heikkilä som löser säkerhetsutmaningar. Som programledare och domare för tävlingen fungerar Peter Nyman. Evenemanget ordnas av Kemianteollisuus Responsible Care -program, Stora Enso, Arbetarskyddscentralen, Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), Social- och hälsovårdsministeriets avdelning för arbete och jämställdhet och Utbildningsstyrelsen.

Dessutom är Tukes med på Björneborgs medborgartorg, avdelning 7. Välkommen att lyssna och diskutera!

På hösten fortsätter Tukes kampanjen för en säker näthandel. I den gemensamma kampanjen deltar flera instanser.

Mer information

Tuiri Kerttula, chef för produktavdelningen, tfn 029 5052 643

Mirva Kipinoinen, kommunikationsdirektör, tfn 029 5052 119

E-postadress i formen fornamn.efternamn (at) tukes.fi.