Hoppa till innehåll

Tillsynen över importkedjan för konfliktmineraler inleds

23.9.2021 14.50 | Publicerad på svenska 23.9.2021 kl. 15.05
Nyhet

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) inleder tillsynen över ansvarssystem hos importörer av konfliktmineraler vid ingången av 2022.

Tukes utövar tillsyn över skyldigheter i anslutning till importen av konfliktmineraler i Finland och utför de första kontrollerna 2022. Den så kallade förordningen om konfliktmineraler (EU) 2017/821 ålägger importörer av konfliktmineraler som är verksamma inom Europeiska unionen att  från och med den 1 januari 2021 tillämpa de bestämmelser om ansvar som fastställs i förordningen. Detta innebär att importören ska identifiera, bedöma och hantera risker som har en anknytning till sin importkedja.

Importörerna av de i förordningen fastställda importvarorna identifieras i samarbete med Tullen och kontroller kommer att på efterhand riktas till de importörer som omfattas av förordningen. Avsikten med kontrollerna är att reda ut om ett företag eller någon annan instans som importerar konfliktmineraler har iakttagit de krav på importörer som ställts i lag. Kontrollerna gäller importörer av tenn, tantal, volfram och guld samt malmer och koncentrat av dessa. Antalet importvaror som ska övervakas uppgår till 23 stycken.

Mineraler som produceras i konfliktdrabbade områden används till exempel i produkter från teknikindustrin. Lagstiftningens syfte är att förhindra beväpnade grupper från att finansiera sin verksamhet med försäljning av konfliktmineraler samt att stöda stabilitet och samhällelig utveckling i konfliktområden.

Ytterligare information:

Konfliktmineraler - Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)

Lag om utsläppande på marknaden av konfliktmineraler och malmer av dessa

Europeiska kommissionens webbplats om konfliktmineraler

Europeiska kommissionens Due Diligence Ready!-portal

Kontakter:

Heikki Puhakka, överinspektör, tfn 0295 052 201, [email protected]

Terho Liikamaa, sektionschef, tfn  0295 052 117, [email protected]