Hyppää sisältöön

Konfliktimineraalien tuontiketjujen valvonta alkaa

Julkaisuajankohta 23.9.2021 14.50
Uutinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) aloittaa konfliktimineraalien maahantuojien vastuullisuusjärjestelmien valvontatyön vuoden 2022 alusta.

Tukes valvoo konfliktimineraalien maahantuontiin liittyviä velvollisuuksia Suomessa ja tekee ensimmäiset tarkastukset vuonna 2022. Niin sanottu konfliktimineraaliasetus (EU) 2017/821 velvoittaa Euroopan unionin alueella toimivia konfliktimineraalien maahantuojia soveltamaan asetuksessa määriteltyjä vastuullisuusvelvoitteita 1.1.2021 alkaen. Tämä tarkoittaa sitä, että maahantuojien on tunnistettava, arvioitava ja hallinnoitava maahantuontiketjuihinsa liittyviä riskejä.

Konfliktimineraaliasetuksessa määriteltyjen tuontinimikkeiden maahantuojat selvitetään yhteistyössä Tullin kanssa ja asetuksen soveltamisen piiriin kuuluviin maahantuojiin tullaan kohdistamaan jälkitarkastuksia. Tarkastuksien tavoitteena on selvittää, että yritys tai muu konfliktimineraaleja maahan tuova taho on noudattanut maahantuojille laissa asetettuja velvoitteita. Tarkastukset koskevat tinan, tantaalin, volframin ja kullan, sekä niiden malmien ja rikasteiden maahantuojia. Valvottavia tuontinimikkeitä on 23 kpl.

Konfliktialueilla tuotettavia mineraaleja käytetään esimerkiksi teknologiateollisuuden tuotteissa. Lainsäädännön tavoitteena on estää aseistettujen ryhmien toiminnan rahoittaminen konfliktimineraalien myynnillä sekä tukea vakautta ja yhteiskunnan kehittymistä konfliktialueilla.

Lisätietoa:

Konfliktimineraalit - Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Laki konfliktimineraalien ja niiden malmien markkinoille saattamisesta

Euroopan Komission konfliktimineraalisivusto

Euroopan komission Due Diligence Ready! -portaali

Yhteydenotot:

ylitarkastaja Heikki Puhakka, p. 0295 052 201, [email protected]

ryhmäpäällikkö Terho Liikamaa, p.  0295 052 117, [email protected]