Hoppa till innehåll

Toimintaohjelma kasvinsuojeluaineiden riskien vähentämiseksi valmistui

Tukes
18.3.2011 14.55
Tiedote

 

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote

Maa- ja metsätalousministeriön kesäkuussa 2009 asettama työryhmä on valmistellut kansallisen toimintaohjelman kasvinsuojeluaineiden kestävästä käytöstä. Toimintaohjelman perustavoitteena on vähentää kasvinsuojeluaineiden käytöstä ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia riskejä. Päämääränä on vähentää riippuvuutta kemiallisten kasvinsuojeluaineiden käytöstä kasvinsuojelun korkeaa tasoa vaarantamatta.

Ohjelman tavoitteena on lisätä tietoa ja yleistä tietoisuutta kasvinsuojeluaineiden turvallisesta käytöstä. Tähän päästään kohdentamalla kasvinsuojeluaineiden käytön koulutusta aikaisempaa enemmän eri käyttäjäryhmien ja myyjien tarpeiden mukaisesti sekä tehostamalla kuluttajaviestintää. Levitysvälineitä, kuten traktoriruiskuja, on nykyiseen tapaan tarkoitus testata säännöllisin väliajoin. Edistämällä integroidun torjunnan ja vaihtoehtoisten viljelymenetelmien, toimintatapojen ja tekniikoiden kehittämistä sekä käyttöönottoa vähennetään entisestään kasvinsuojeluaineiden käytöstä aiheutuvia riskejä.

Toimenpiteiden toimivuutta ja tehokkuutta arvioidaan seuraamalla muun muassa kasvinsuojeluaineiden pitoisuuksia ympäristössä nykykäytännön mukaisesti. Tämä edellyttää jatkuvaa kasvinsuojeluaineiden ympäristöseurantaa sekä ympäristölaatunormien asettamista kasvinsuojeluaineille. Vertaamalla mitattuja pitoisuuksia normeihin saadaan kuva ympäristön tilasta. Toimintaohjelman edistymistä on tarkoitus seurata riski-indikaattorien avulla.

Toimintaohjelma on osa Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteisön politiikan puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi annetun direktiivin toimeenpanoa. Direktiivin taustalla on komission kesällä 2006 antama torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskeva teemakohtainen strategia. Strategia korostaa torjunta-aineiden kestävää käyttöä ja riskien vähentämistä vaarantamatta kasvinsuojelua. Direktiivi edellyttää jäsenvaltioilta kansallisia toimintasuunnitelmia, joissa vahvistetaan tavoitteet, toimenpiteet ja aikataulut riskienvähennystyölle.

Kansallista toimintaohjelmaa valmistellut laaja työryhmä koostui kasvinsuojeluaineiden hyväksymiseen osallistuvien viranomaisten, tutkimuksen, viljelijäjärjestöjen ja teollisuuden edustajista. Työn aikana kuultiin alan toimijoita.  

Toimintaohjelman toimeenpanosta vastaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Kemikaalien tuotevalvontatehtävät siirtyivät Tukesiin vuoden 2011 alusta lähtien Valvirasta, SYKEstä ja Evirasta. Tukesin kemikaalituotevalvontayksikkö vastaa kasvinsuojeluaineiden lisäksi teollisuus- ja kuluttajakemikaalien sekä biosidien toimeenpano- ja valvontatehtävistä sekä rekisteripalveluista.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Päivi Arvilommi, Tukes, puh. 010 605 2021

Maatalousylitarkastaja Tove Jern, MMM, puh. 09 160 54241, 040 540 0822

Maatalousneuvos Kirsi Heinonen, MMM, puh. 09 160 54221, 040 504 0193