Tonvis med olagliga växtskyddsmedel har dragits bort från den Europeiska marknaden

Mediatiedote 19.9.2018 9.00
Pressmeddelande

Cirka 360 ton förfalskade eller annars olagliga växtskyddsmedel påträffades under en gemensam intensivövervakning som omfattade 27 länder våren 2018. Från Finland deltog Tullen och Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) i övervakningsprojektet. Inga olagliga växtskyddsmedel påträffades i Finland.

I projektet Silver Axe III, som samordnades av Europol och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), övervakades försäljning och import av olagliga växtskyddsmedel samtidigt i 26 europeiska länder och i Australien. Importen av partier av växtskyddsmedel övervakades intensifierat i 20 dagar i hamnar, på flygplatser och vid landsvägsgränser. I samarbetet deltog även Europeiska kommissionen, Interpol och flera andra myndigheter.

Olagliga växtskyddsmedel är till exempel förfalskade eller inte godkända produkter. Olagliga växtskyddsmedel kan vara farliga för hälsan och miljön. Denna olagliga handel stöder ekonomisk brottslighet och orsakar ekonomiska förluster för företag.

I Finland fortsätter övervakningen av olagliga växtskyddsmedel eftersom dessa är förknippade med ansenliga risker. Överinspektör Lotta Kaila vid Tukes säger att olagliga växtskyddsmedel används i någon mån i Finland. Det gäller främst produkter vilkas godkännande har föråldrats eller produkter som har införts från något annat europeiskt land utan tillstånd.

I Finland får endast produkter som Tukes har godkänt användas och import av produkter kräver tillstånd av Tukes. De godkända växtskyddsmedlen anges på Tukes webbplats https://kasvinsuojeluaineet.tukes.fi/.

Mer information: Överinspektör Lotta Kaila, tfn 029 5052 084, [email protected]

Bilagor:

Bild 1) Riskerna med olagliga växtskyddsmedel är okända. Genom godkännandeprocessen säkerställs att produkterna är säkra.

Bildkälla: ECPA
 

 Bild 2) Under intensivövervakningen påträffades 360 ton olagliga växtskyddsmedel. Med denna mängd skulle man kunna behandla ett område nästan lika stort som Storbritannien.

 

 

Bildkälla: Europol


 

Kasvinsuojeluaineet