Hoppa till innehåll

Tror du fortfarande att alla produkter som säljs i butikerna är förhandskontrollerade och godkända av myndigheterna? Då har du fel.

Mediatiedote
Utgivningsdatum 18.2.2021 8.21 | Publicerad på svenska 18.2.2021 kl. 8.43
Pressmeddelande

Enligt en utredning av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) litar konsumenterna starkt på att alla produkter i fysiska butiker eller i webbutiker har kontrollerats och godkänts av myndigheterna. Dessvärre är det en missuppfattning. Till exempel de obligatoriska förhandskontrollerna av elapparater upphörde när Finland gick med i EU 25 år sedan. En stor del av konsumtionsvarorna har aldrig varit föremål för en obligatorisk förhandskontroll.

I september 2020 lät Tukes Taloustutkimus utföra en enkät om hur konsumenter uppfattade säkerheten hos produkter och tjänster. Enkäten besvarades av 1 051 finländare i åldern 17–79 år. Enkäten genomfördes som telefonintervjuer.

Över 80 procent av svarspersonerna antog att myndigheterna kontrollerar på förhand säkerheten hos till exempel elapparater, personlig skyddsutrustning, fyrverkeripjäser, leksaker eller barnvårdsartiklar. 

– Den här föreställningen om att produkterna skulle vara förhandskontrollerade är förvånansvärt djupt rotad, trots att till exempel förhandskontrollerna av elapparater upphörde när Finland gick med i EU 25 år sedan. En stor del av konsumtionsvarorna (bl.a. leksaker och barnvårdsartiklar) har aldrig, inte heller före EU, varit föremål för förhandskontroller av myndigheterna, berättar direktör Tuiri Kerttula vid Tukes.  

Ansvaret för produkters säkerhet vilar på tillverkaren, importören och försäljaren

Ansvaret för produkters säkerhet vilar på tillverkaren, importören och försäljaren. I stället för förhandskontroller övervakar myndigheten produkter på marknaden riskbaserat och låter testa sådana varupartier som vid övervakningen väcker misstankar om säkerhet eller överensstämmelse med kraven.

– Tukes har inga egna testlaboratorier utan vi anlitar externa expertinstitut, bland annat Tullaboratoriet, för testerna, berättar Kerttula. 

Tillverkarna, importörerna och försäljarna ska försäkra sig om produktens överensstämmelse med kraven och säkerhet före försäljningen. Om produkten visar sig vara farlig, ska försäljaren omedelbart upphöra med försäljningen av produkten, och vid behov dra tillbaka produkten från marknaden, det vill säga från alla led i distributionskedjan. I mer allvarliga fall kan företaget åläggas att dra tillbaka de sålda produkterna från konsumenterna och andra slutanvändare (återkallelse). Då ska företaget meddela om återkallelsen av produkten på ett effektivt sätt, personligen eller/och offentligt.  

 Vad kan konsumenten själv göra?

– Om du ser till exempel en tidningsannons om en farlig produkt, ska du följa anvisningarna i annonsen och sluta använda produkten, råder Tuiri Kerttula. 

– Om du själv märker att produkten är farlig, bör du i första hand kontakta försäljaren. Information om farliga produkter som uppdagats vid Tukes marknadskontroll finns på Tukes webbplats (på finska).  På webbplatsen kan du även anmäla en farlig produkt

– Jag oroar mig mest för de produkter som beställts i webbutiker utanför EU, konstaterar Kerttula. När du beställer produkter utanför EU, finns det ingen ansvarig aktör i Europa som du kan returnera produkten till och kräva ersättning av. Ofta berättar även priset på produkten någonting om produktens kvalitet. 

– Du som konsument har makten: genom ditt köpbeteende kan du inverka på hurdana produkter som finns på marknaden. Tänk efter vad du köper och var du köper. Genom dina val kan du även inverka säkerheten för dig själv och dina närstående, säger Kerttula.

Länkar:

Gör så här om en produkt medför fara 

På eget ansvar 

Mer information: 
Tuiri Kerttula, direktör, tfn 029 5052 643
Kati Santasalo, överinspektör, tfn 029 5052 245
[email protected]