Tukes ger företagen nya anvisningar om återkallelse av produkter

24.4.2020 8.53
Nyhet

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) ger företagen nya anvisningar om att samla in produkter från konsumenterna. I anvisningarna betonas effektiv information.

Målet med de nya anvisningarna är att få bort en så stor del av de produkter som konstaterats vara farliga från konsumenterna och andra slutanvändare.

Tukes kan ge företaget ett föreläggande om återkallelse av en produkt om man upptäcker att produkten har allvarliga säkerhetsbrister som är skadliga för hälsa, egendom eller miljö.

Företaget ska då samla in produkterna från konsumenter eller andra slutanvändare. För att detta ska förverkligas måste företaget informera effektivt om saken.

- I de nya anvisningarna betonas effektiv information. Vid övervakning har vi uppmärksammat att alla aktörer inte har informerat tillräckligt omfattande om återkallelsen. Det räcker inte att informera endast i butiken eller på webbplatsen, säger Tuiri Kerttula, chef för produktavdelningen på Tukes.

Personlig kontakt i första hand

Eftersom näthandeln har blivit vanligare, kan företagen nå kunderna personligen allt bättre. Även i fortsättningen är personliga kontakter den primära kanalen. Offentligt meddelande måste göras om man inte når alla personligen som köpt produkten i fråga till exempel genom stamkundssystem eller annat kundregister.

En förändring jämfört med tidigare anvisningar är att om företaget inte når alla personligen, måste företaget upprätta ett pressmeddelande och följa dess genomslag. Om informationen om en farlig produkt inte når publicitet, måste företaget skaffa avgiftsbelagd annonsplats i media för att meddela om återkallelsen.

- Förändringen ökar företagets kostnader endast om de inte får igenom sin information om farliga produkter på annat sätt.

Dessutom måste företaget berätta om återkallelsen på sin webbplats, i sina försäljnings- eller utställningslokaler och i kanaler i sociala medier om företaget har sådana.

Tillverkare, importörer och distributörer ansvarar för att produkterna uppfyller kraven som gäller dem. Myndigheten inspekterar inte och godkänner inte produkter i förhand. Tukes övervakar produkternas säkerhet och överensstämmelse med kraven riskbaserat och stickprovsmässigt.

Utförligare anvisningar: Företagets skyldigheter när produkten orsakar risk

Ytterligare information

Direktör Tuiri Kerttula, Produkter, tfn 029 5052 643, [email protected]