Tukes antaa uudet ohjeet yrityksille tuotteiden takaisinvedosta

24.4.2020 8.53
Uutinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) antaa yrityksille uudet ohjeet vaarallisten tuotteiden keräämisestä pois kuluttajilta. Ohjeissa korostuu tehokas tiedottaminen.

Uusien ohjeiden tavoitteena on saada mahdollisimman suuri osa vaarallisiksi totetuista tuotteista pois kuluttajiilta ja muilta loppukäyttäjiltä.

Tukes voi antaa yritykselle määräyksen tuotteen palautusmenettelystä eli takaisinvedosta, jos se havaitsee tuotteessa sellaisia vakavia turvallisuuspuutteita, jotka aiheuttavat haittaa terveydelle, omaisuudelle tai ympäristölle.

Tällöin yrityksen pitää kerätä tuotteet takaisin kuluttajilta tai muilta loppukäyttäjiltä. Jotta tämä toteutuisi, yrityksen pitää tiedottaa asiasta tehokkaasti.

- Uusissa ohjeissa korostuu tehokas tiedottaminen. Olemme valvonnassa havainneet, että kaikki toimijat eivät ole ilmoittaneet takaisinvedosta julkisesti riittävän laajasti. Esimerkiksi pelkästään myymälässä tai verkkosivulla ilmoittaminen ei ole riittävää, sanoo Tukesin tuoteyksikön johtaja Tuiri Kerttula.

Henkilökohtainen yhteydenotto yhä ensisijainen

Koska verkkokauppa on yleistynyt, yritykset pystyvät entistä paremmin tavoittamaan asiakkaat henkilökohtaisesti. Myös jatkossa henkilökohtaiset yhteydenotot ovat ensisijainen kanava. Julkiseen tiedottamiseen on ryhdyttävä, jos kaikkia kyseisen tuotteen ostaneita ei tavoiteta henkilökohtaisesti esimerkiksi kanta-asiakasjärjestelmän tai muun asiakasrekisterin avulla.

Muutoksena aiempaan ohjeistukseen on, että jos yritys ei tavoita kaikkia henkilökohtaisesti, yrityksen pitää laatia takaisinvedosta mediatiedote ja seurata sen läpimenoa. Jos tieto vaarallisesta tuotteesta ei nouse julkisuuteen, yrityksen pitää hankkia mediasta maksullista ilmoitustilaa takaisinvedosta tiedottamiseen.

- Yritysten kustannuksia muutos lisää vain, jos ne eivät saa viestiä vaarallisista tuotteista muuten läpi.

Lisäksi yrityksen pitää kertoa palatusmenettelystä verkkosivuillaan, myynti- tai esittelytiloissaan ja sosiaalisen median kanavissaan, jos yrityksellä on sellaiset.

Valmistajat, maahantuojat ja jakelijat vastaavat siitä, että tuotteet täyttävät niitä koskevat vaatimukset. Viranomainen ei tarkasta tai hyväksy tuotteita ennakkoon. Tukes valvoo tuotteiden turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta riskiperusteisesti ja pistokokeenomaisesti.

Tarkempi ohjeistus: Yrityksen velvollisuudet, kun tuote aiheuttaa riskin

Lisätietoja

Johtaja Tuiri Kerttula, Tuotteet, puh. 029 5052 643, [email protected]