Hoppa till innehåll

Tukes beviljade undantagstillstånd för sådd av frön från betad sockerbeta

Utgivningsdatum 4.11.2020 10.25 | Publicerad på svenska 9.11.2020 kl. 15.45
Nyhet

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) beviljade undantagstillstånd för sådd av frön från betad sockerbeta för medel som innehåller neonikotinoider under perioden 16.2–15.6.2021. Med betning av sockerbetor förhindrar man skador som orsakas av loppor och andra skadedjur. Användningsvillkoren är att man under följande år efter odling av sockerbeta inte får så odlingsväxter som drar till sig pollinerare.

Betning av importerade frön för sockerbetor har genomförts i ett EU-land som har beviljat tillstånd att beta sockerbetans frön med medlen Cruiser 600 FS SB, Gaucho WS 70 eller Poncho Beta

Medlen Cruiser 600 FS SB (tiametoxam), Gaucho WS 70 (imidakloprid) och Poncho Beta (klotianidin, beta-cyflutrin) har beviljats undantagstillstånd för sådd av frön från betad sockerbeta för att avvärja loppor, bladlöss och skadedjur i jorden vid nödsituationer inom växtskyddet. Vid plantuppslag har sockerbetan inga andra ersättande medel för att avvärja dessa skadedjur och växtskyddet kan inte styras med andra tillbörliga metoder.

Sockerbetan blommar inte under första året – pollinerarna exponeras inte

Sockerbetan är en tvåårig växt som inte får någon blommande stjälk det första året när den skördas. Sockerbetans blommor producerar ingen pollen, nektar eller honungsdagg och drar därför inte till sig bin eller andra pollinerare. I Finland finns heller ingen fröproduktion för sockerbetor.

Användningsvillkoren är att man under följande år efter odling av sockerbeta inte får så odlingsväxter som drar till sig pollinerare på samma åkerstycke.  Följande år efter betan kan man odla spannmål på samma åker: havre, vete, råg, rågvete, vallväxter: timotej, hundäxing, svingel, gröe, rajgräs samt potatis, sockerbeta, ärtor och majs.

Förutom den inhemska produktionen av sockerbeta framställs melass och betmassa som biprodukt av förädlingen och används för foderblandningar för husdjur. Det finns en anläggning för sockerbetsförädling i Finland, vars produktion står för cirka 40 procent av den finska sockerkonsumtionen.

Ytterligare information:
överinspektör Marja Suonpää, tfn 029 5052 092
direktör Tiina Putkonen tfn 029 5052 959
e-post i formatet: [email protected]

Tillbaka till toppen