Tukes antoi poikkeusluvat peitatun sokerijuurikkaan siemenen kylvöön

4.11.2020 10.25
Uutinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) antoi poikkeusluvat peitatun sokerijuurikkaan siemenen kylvöön neonikotinoidia sisältäville valmisteille ajalle 16.2.2021–15.6.2021. Sokerijuurikkaan peittauksella estetään kirppojen ja muiden tuhoeläinten aiheuttamat tuhot. Käytön ehtona on, että sokerijuurikkaan viljelyä seuraavana vuonna ei samalle peltolohkolle saa kylvää pölyttäjiä houkuttelevia viljelykasveja.

Maahantuotavan sokerijuurikkaan siemenen peittaus on tehty EU:n jäsenmaassa, joka on myöntänyt luvat peitata sokerijuurikkaan siemenet Cruiser 600 FS SB, Gaucho WS 70 tai Poncho Beta -valmisteilla.

Cruiser 600 FS SB (tiametoksaami), Gaucho WS 70 (imidaklopridi) ja Poncho Beta (klotianidiini, beta-syflutriini) -valmisteille on myönnetty poikkeusluvat peitatun sokerijuurikkaan siemenen kylvöön kirppojen, luteiden, juurikaskärpäsen ja maatuholaisten torjumiseksi kasvinsuojelun hätätilanteessa. Näiden tuhoeläinten torjuntaan sokerijuurikkaalla ei taimettumisen alkaessa ole käytettävissä muita korvaavia valmisteita eikä kasvinsuojelu ole hallittavissa muilla kohtuullisilla keinoilla.

Sokerijuurikas ei kuki ensimmäisenä vuonna – pölyttäjät eivät altistu

Sokerijuurikas on kaksivuotinen kasvi, eikä se muodosta kukkavartta ensimmäisenä vuonna, jolloin sato korjataan. Sokerijuurikkaan kukat eivät tuota siitepölyä, mettä eivätkä mesikastetta, minkä vuoksi ne eivät houkuttele mehiläisiä tai muita pölyttäjiä. Suomessa ei myöskään ole sokerijuurikkaan siementuotantoa.

Sokerijuurikkaan viljelyä seuraavana vuonna ei samalle peltolohkolle saa kylvää pölyttäjiä houkuttelevia viljelykasveja.  Juurikkaan jälkeen seuraavana vuonna saa samalla alalla viljellä viljoja: ohra, kaura, vehnä, ruis, ruisvehnä, heinäkasveja: timotei, koiranheinä, nadat, nurmikat, raiheinät sekä perunaa, sokerijuurikasta, hernettä ja maissia.

Kotimaisen sokerin tuotannon lisäksi sokerijuurikkaasta saadaan jalostuksen sivutuotteena melassia ja juurikasleikettä kotieläinten rehuseoksiin. Suomessa on yksi sokerijuurikasta jalostava tehdas, jonka tuotanto kattaa noin 40 prosenttia Suomen sokerin kulutuksesta.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Marja Suonpää, p. 029 5052 092
johtaja Tiina Putkonen, p. 029 5052 959
sähköpostit muotoa: [email protected]