Tukes söker utbildare och examensanordnare inom området för växtskyddsmedel

Tukes 4.9.2013 9.38
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) söker anordnare och utbildare för den förnyade examen i växtskyddsmedel.  Tukes utbildar de godkända sökandena i höst och i början av nästa år. De personer som slutför utbildningen för utbildare och examensanordnare kan anordna utbildningar och examen i yrkesmässig användning av växtskyddsmedel.

Lagen om växtskyddsmedel som trädde i kraft 2012 förutsätter att alla yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel ska avlägga examen inom området för växtskyddsmedel.  Avläggandet av lagstadgad examen underlättas av deltaganade i frivillig utbildning i hantering och användning av växtskyddsmedel. I examensskyldigheten finns övergångsbestämmelser för odlare som förbundit sig till miljöstöd. Mer information om dessa finns på Tukes webbplats

– Förutom inom traditionell åker- och trädgårdsodling används växtskyddsmedel bland annat inom skogsvård, på golfplaner och grönområden samt i gröninredning och även på fotbollsplaner. Vi hoppas att vi hittar utbildare och examensanordnare för alla dessa områden. Därigenom kan vi säkerställa att alla som deltar i utbildningen och avlägger examen får nyttig kunskap om en säker användning av växtskyddsmedel, berättar överinspektör Pauliina Laitinen på Tukes.

En anställd i ett företag eller en organisation eller en privatperson kan fungera som utbildare och examensanordnare. Kraven på utbildare och examensanordnare samt ansöknings- och anmälningsanvisningar finns på Tukes webbplats.

Utbildning för personer som vill bli utbildare och examensanordnare inom området för växtskyddsmedel anordnas på olika håll i Finland:

  • 12.9.2013 Lepaa, HAMK, pilotutbildning inom trädgårdsbranschen
  • 17–18.9.2013 Uleåborg
  • 31.10–1.11.2013 Tammerfors
  • 26–27.11.2013 Vasa, utbildning på svenska
  • Januari–februari 2014 S:t Michel

Sänd din ansökan till Tukes minst två veckor innan den utbildning du valt börjar: Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), registratorskontoret, PB 66, 00521 Helsingfors. Sökanden godkänns om han eller hon har lämplig yrkesexamen på andra stadiet eller lång erfarenhet inom växtskyddsbranschen, arbets- och utbildarerfarenhet inom växtskydd och om utbildningsprogrammet uppfyller kraven i lagen (1563/2012) och förordningen om utbildningsprogram (JSMa 6/2012). Godkända sökande ska anmäla sig per e-post till utbildningarna senast en vecka innan de börjar på e-postadressen [email protected]. 

Mer information:

Lag om växtskyddsmedel (1563/2011)

Förordning om utbildningsprogram 6/2012

överinspektör Pauliina Laitinen, tfn 029 5052 171

www.tukes.fi/kskouluttajahaku